ING Bank Śląski podpisał z ING Continental Europe Holdings list intencyjny w sprawie sprzedaży 20 proc. akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz spółki NN CEH. Wartość niewiążącej umowy to 242 mln zł - podał bank w komunikacie.

ING PTE zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym ING (ING OFE) oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (ING DFE). NN CEH posiada obecnie 80 proc. akcji ING PTE.

Strony umowy planują zawarcie wiążącego kontraktu sprzedaży akcji w IV kwartale 2014 r. Ewentualna transakcja będzie wymagała uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

ING podał w komunikacie, że zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego wstępna cena sprzedaży została określona na około 242 miliony zł i odpowiada niezależnej wycenie tego pakietu akcji. Cena ta ma zostać skorygowana o wartość dywidendy wypłaconej przez ING PTE za 2013 r. i 2014 r. oraz rzeczywisty odsetek członków funduszu, którzy zadeklarują kontynuację przekazywania części składki emerytalnej do ING OFE według stanu na koniec 2014 r. jak również o wynik finansowy za 2014 r.