Ostrożne inwestowanie oszczędności to atut

Najmniej ryzykownie pieniądze klientów pomnaża Amplico, które wyprzedziło Allianz.

Publikacja: 10.04.2014 03:05

Ostrożne inwestowanie oszczędności to atut

Foto: Bloomberg

Fundusze emerytalne muszą inwestować na tyle skutecznie, by osiągać jak najwyższe stopy zwrotu. Ale powinny unikać inwestycji zbyt ryzykownych, które co prawda dają szansę na wysokie zyski w sprzyjającej sytuacji rynkowej, jednak w razie dekoniunktury mogą przynieść duże straty. Dlatego ważną kategorią rankingu OFE jest ocena podejmowanego ryzyka.

Najlepsze pod tym względem, podobnie jak pół roku  i rok temu, okazało się Amplico. Zdobyło 27,9 pkt na 30 możliwych do uzyskania. Wykazało się dużą stabilnością miesięcznych wyników. Bezkonkurencyjne było zwłaszcza w okresach trzech i pięciu lat.

Co to oznacza w praktyce? Otóż wartość jednostek rozrachunkowych Amplico (na nie przeliczane są składki wpłacane co miesiąc do OFE) wahała się stosunkowo niewiele. Fundusz ten przykłada więc dużą wagę do bezpieczeństwa inwestycji.

Na drugą pozycję w zestawieniu według ryzyka inwestycyjnego spadł dotychczasowy lider, Allianz. Fundusz ten zgromadził 27,3 pkt. Jest zatem bardzo blisko lidera. Okazał się bezkonkurencyjny w części podrankingu obejmującej dziesięć lat. A właśnie to kryterium było przez nas najwyżej premiowane.

Kolejne dwa OFE: Pocztylion i  Aegon, dostały po 27,2 i 27 pkt. Zmieniły swoje pozycje w porównaniu z rankingiem z października ubiegłego roku. Pocztylion przesunął się w dół o jedną pozycję, a Aegon o jedną awansował.

Lepszym wynikiem niż pół roku temu może się pochwalić też PKO BP Bankowy.

Dużo gorzej niż sześć miesięcy temu wypadła Nordea, która spadła z pozycji trzeciej na szóstą. Widać jednak, że większe ryzyko się opłaciło, bo Nordea notuje wysokie stopy zwrotu. Na dole zestawienia zmian nie ma. Największymi wahaniami wartości charakteryzują się jednostki rozrachunkowe PZU Złota Jesień.

Inwestując OFE, chcąc nie chcąc, ponoszą ryzyko. W zależności od przyjętej strategii jest ono mniejsze lub większe. A to przekłada się na większe lub mniejsze wahania wartości jednostek rozrachunkowych. Duże wahania z punktu widzenia oszczędzających są niekorzystne.

Strategia agresywna, czyli duży udział akcji w portfelu, może przynieść bardzo dobre efekty, zwłaszcza w krótkim okresie, kiedy na giełdzie kursy akcji rosną. Ale może też prowadzić do dużych wahań wartości jednostek rozrachunkowych.

Zabranie OFE obligacji sprawiło, że ich wyniki będą teraz dużo bardziej rozchwiane. Widać to już po pierwszych dwóch miesiącach funkcjonowania OFE w nowej rzeczywistości.

Ocena funduszy

Czy zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi prowadzą ryzykowną politykę inwestycyjną? Jak pod tym względem wypadają poszczególne OFE? Szukając odpowiedzi na te pytania, posłużyliśmy się klasycznym wskaźnikiem, jakim jest odchylenie standardowe. Pokazuje on, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE w badanych okresach. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym inwestują bardziej ryzykownie. Ich miesięczne wyniki podlegają większym wahaniom. Odchylenie standardowe analizowaliśmy w trzech okresach: trzy, pięć i dziesięć lat. Fundusze mogły zdobyć maksymalnie 15 pkt za okres dziesięcioletni, 10 pkt za pięcioletni oraz 5 pkt za trzyletni.

Ryzyko inwestycyjne można oceniać różnymi metodami. Najpopularniejsze to: tracking error, information ratio, miernik Sharpe'a.

Fundusze emerytalne muszą inwestować na tyle skutecznie, by osiągać jak najwyższe stopy zwrotu. Ale powinny unikać inwestycji zbyt ryzykownych, które co prawda dają szansę na wysokie zyski w sprzyjającej sytuacji rynkowej, jednak w razie dekoniunktury mogą przynieść duże straty. Dlatego ważną kategorią rankingu OFE jest ocena podejmowanego ryzyka.

Najlepsze pod tym względem, podobnie jak pół roku  i rok temu, okazało się Amplico. Zdobyło 27,9 pkt na 30 możliwych do uzyskania. Wykazało się dużą stabilnością miesięcznych wyników. Bezkonkurencyjne było zwłaszcza w okresach trzech i pięciu lat.

Pozostało 82% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają