Nadzór ostrzega OFE

KNF, w piśmie skierowanym do powszechnych towarzystw emerytalnych przestrzega fundusze emerytalne przed zakazaną akwizycją.

Publikacja: 01.04.2014 12:44

Nadzór ostrzega OFE

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska

W okresie od dni a 1 kwietnia do dnia 31 lipca 201 4 r . członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mogli składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszącej 2,92 proc. podstawy wymiaru składki.

W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego rozesłała pismo do zarządzających OFE powszechnych towarzystw emerytalnych, w którym przypomina, że  zgodnie z przepisem art. 92 ust . 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakazane jest prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu. KNF precyzuje, że chodzi o działania mające na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu.

Komisja przypomina także o zakazie reklamy OFE, który wszedł w życie 15 stycznia tego roku. Zgodnie z przywołanym przepisem zabroniona jest reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.

Nadzór zwraca uwagę, że wszelkie czynności podejmowane przez podmioty działające w imieniu lub na rzecz OFE, w tym w szczególności agentów ubezpieczeniowych, działających w ramach grup finansowych obejmujących zarówno ubezpieczycieli jak i PTE, związane z informowaniem o możliwości dokonania wyboru między ZUS a OFE może prowadzić do naruszeń przepisów prawa.

Przykładem aktywności, która nie naruszałaby przytoczonych przepisów, jest w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego informowanie o wynikającym wprost z przepisów prawa okresie, w którym istnieje możliwość złożenia oświadczenia o kierowaniu składki do OFE. Z kolei działania, które mogą mieć wpływ na podejmowane przez członków OFE decyzje o wyborze między ZUS a OFE, mogą być interpretowane jako działania niezgodne z regulacjami dotyczącymi zakazu akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych względnie zakazu reklamy funduszy emerytalnych.

KNF przypomina także, że za złamanie zakazu akwizycji grozi funduszom emerytalnym kara 1 mln zł grzywny. Z kolei za złamanie zakazu reklamy kara nałożona na OFE może wynieść od 1-3 mln zł.

ZUS

W okresie od dni a 1 kwietnia do dnia 31 lipca 201 4 r . członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mogli składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszącej 2,92 proc. podstawy wymiaru składki.

W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego rozesłała pismo do zarządzających OFE powszechnych towarzystw emerytalnych, w którym przypomina, że  zgodnie z przepisem art. 92 ust . 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakazane jest prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu. KNF precyzuje, że chodzi o działania mające na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają