ZUS: Zmiany w zapisach emerytalnych

Co prawda o tym ile będziemy mieli zapisanych pieniędzy na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych po toczących się zmianach przepisów dowiemy się dopiero w marcu za rok, ale warto popatrzeć jaką metamorfozę przechodzi dokumentacja o emerytalnych składkach. Rozrasta się subkonto.

Publikacja: 25.03.2014 07:15

ZUS: Zmiany w zapisach emerytalnych

Foto: Bloomberg

Każdy ubezpieczony, członek otwartego funduszu emerytalnego ma dwa konta w ZUS, na których zapisywane są informacje o tym ile zapłacił składek. To indywidualne konto emerytalne i subkonto.

I. podział składki

Subkonto istnieje od 2011 roku i do tej pory zapisywana była obowiązkowa składka, „obcięta" z ofe. W ciągu ostatnich trzech lat było to od 5 proc. do 4,2 proc. składka emerytalna. Od lutego jest to 4,38 proc.  Dodatkowo jeśli ktoś nie napisze oświadczenia, że chce dalej być ubezpieczonym w ofe, to na jego subkonto zacznie być przekazywanych kolejnych 2,92 proc. składki emerytalnej. W ten sposób na indywidualne konto emerytalne w ZUS płynąć będzie tak jak do tej pory 12,22 proc. składka emerytalna, a na subkonto 7,3 proc.

Różnica pomiędzy kontami dotyczy także sposobu waloryzacji i możliwości dziedziczenia. Waloryzacja subkonta jest tak wymyślona by była wyższa od waloryzacji składki podstawowej w ZUS. Co roku zapis ma być podnoszony o wysokość nominalnego wzrostu PKB (czyli realnego wzrostu gospodarczego i inflacji) w ostatnich 5 latach. Waloryzacja nie może być ujemna.

Zapisy na indywidualnym koncie w ZUS rosną o wskaźnik wyliczony na podstawie inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS, czyli zależy od tego o ile urósł fundusz płacy w roku poprzednim. Tu także w wyniku waloryzacji stan konta nie może się zmniejszyć.

II. pierwsza transza jednostek rozrachunkowych z ofe

Pierwszą konsekwencją zmian przepisów emerytalnych było umorzenie przez OFE 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego swojego członka (na 31 stycznia 2014 r.) i przekazanie aktywów o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych do ZUS. Co prawda pieniądze te w większości zostały tego samego dnia przekazane do ministerstwa finansów ( przeznaczone są na bieżące wydatki publiczne), ale informacja o tym jaka to była kwota ma znaleźć się na subkoncie najpóźniej w marcu 2015 roku.

III. dziedziczenie

Jeśli ubezpieczony umrze – możliwe jest dziedziczenie kwot zapisanych na subkoncie w ZUS i na koncie indywidualnym w OFE. Ale na subkoncie zapisywane będą również kwoty, które ubezpieczony odziedziczy po kimś z rodziny.

IV. druga transza jednostek rozrachunkowych z ofe

Na subkoncie znajdzie się również dokumentacja o przekazywaniu kolejnej części składek emerytalnych z ofe do ZUS w ramach mechanizmu określonego przez rząd jako „suwak bezpieczeństwa". Będzie polegał na stopniowym przekazywaniu (wycofywaniu) składek z funduszu emerytalnego do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez każdego ubezpieczonego, członka ofe, wieku emerytalnego. Informacja o tym będzie również zapisywana na subkoncie. Od urodzin na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego cała składka emerytalna będzie przekazywana do ZUS i zapisywana w proporcjach 12,22 proc. na indywidualnym koncie emerytalnym oraz 7,3 proc. – na subkoncie.

V. okno transferowe

Ustawodawca wprowadził możliwość zarządzenia  co cztery lata przez ubezpieczonych gdzie ma być przekazywana 2,92 proc. bieżąca składka emerytalna.  Czy ma być to ofe, czy ZUS. Ubezpieczony będzie mógł zmienić od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r. W zależności od jego decyzji na subkoncie będzie się pojawiał zapis o napływie tej części składki, lub nie.

Informacje o tym, jak przebiegają kolejne zmiany w systemie emerytalnym przedstawione są na stronie internetowej ZUS w tej: zakładce.

Każdy ubezpieczony, członek otwartego funduszu emerytalnego ma dwa konta w ZUS, na których zapisywane są informacje o tym ile zapłacił składek. To indywidualne konto emerytalne i subkonto.

I. podział składki

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?