Rząd startuje z kampanią informacyjną o OFE

W poniedziałek rusza rządowa kampania informacyjno-edukacyjna na temat systemu emerytalnego.

Publikacja: 16.03.2014 13:48

Rząd startuje z kampanią informacyjną o OFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Jak funkcjonuje po reformie system zabezpieczenia emerytalnego, co zrobić, by nasza składka emerytalna nadal trafiała do OFE lub by zostać wyłącznie w ZUS - na te i wiele innych pytań odpowiedzieć ma rządowa kampania informacyjna, która startuje w poniedziałek. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym stanowi m.in., że ubezpieczeni, których składki emerytalne były przekazywane do OFE, będą mogli wybrać, czy część ich składki ma być nadal przekazywana do OFE, czy też całość do ZUS.

- Na pewno kampania ułatwi ludziom podejmowanie tej decyzji - powiedziała wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Czas na decyzję o OFE

Przygotowana wspólnie przez dwa resorty: pracy oraz finansów kampania ma charakter informacyjno-edukacyjny.

- Jeśli chodzi o tę część informacyjną, to oczywiście jeden, prosty przekaz: od 1 kwietnia do 31 lipca możesz podjąć decyzję, czy chcesz zostać wyłącznie w ZUS, czy w ZUS i OFE" - powiedziała Leszczyna. Ubezpieczeni będą też informowani, jak i gdzie złożyć stosowne oświadczenie, skąd je pobrać. Niezłożenie oświadczenia automatycznie spowoduje przeniesienie całej składki ubezpieczonego do ZUS.

- Natomiast w tej części edukacyjnej chcemy mówić i o suwaku bezpieczeństwa i o dziedziczeniu, i o opłatach, i o trzecim filarze, o polityce inwestycyjnej, jaką prowadzą otwarte fundusze - wyliczyła wiceminister.

Podkreśliła, że takiego pakietu informacji nie da się zawrzeć w spocie reklamowym telewizyjnym czy radiowym. Dlatego trzon kampanii stanowić będzie strona internetowa: emerytura.gov.pl. W Polskim Radiu i Radiu Zet od poniedziałku emitowane będą jedynie 30-sekundowe spoty, odsyłające do strony kampanii.

- Poza tym na stronie internetowej dostępne będą numery telefonów do dyżurujących ekspertów - przede wszystkim z ministerstwa pracy, ale także z ZUS-u, których będzie można dopytać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości - powiedziała Leszczyna.

Dodała, że przygotowana jest też broszura, w której opisano "polski, publiczny system emerytalny". - Piszemy, co się na niego składa, ile płacimy składki, co się z tą składką dzieje, dlaczego rząd wprowadził zmiany, dlaczego uznaliśmy, że fundusze są obciążeniem dla finansów publicznych - wyjaśniła wiceminister.

Broszury będą dostępne w oddziałach ZUS-u i urzędach skarbowych.

Prosty przekaz

Leszczyna zaznaczyła, że kampania będzie starała się istotne dla ubezpieczonego informacje przedstawić w sposób "maksymalnie prosty, a jednocześnie precyzyjny".

Wiceminister podkreśla też, że kampania jest "niezwykle oszczędna". Jak wskazuje, nie zdecydowano się na spoty telewizyjne, bo ministerstwa uznały, że "reklama nie jest źródłem informacji, a w 30-sekundowym spocie nie da się nic powiedzieć o systemie emerytalnym".

Pod koniec lutego własną kampanię informacyjną na temat zmian w systemie OFE zapowiedziało OPZZ. Przewodniczący związku Jan Guz apelował, by w związku z tym, że "rząd nie informuje polskiego społeczeństwa o konsekwencji wprowadzonych zmian w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych" wszyscy zainteresowani tematem zgłaszali się po informacje do struktur powiatowych OPZZ".

Emerytury po nowemu

Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym poza możliwością wyboru, czy część składki emerytalnej ma być przekazywana do OFE, czy też jej całość do ZUS, przewiduje, że fundusze nie mogą już inwestować w obligacje Skarbu Państwa i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Ponadto przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego jego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata po osiągnięciu wieku emerytalnego przez ubezpieczonego podlegać dziedziczeniu.

Wprowadzony został minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Będzie on wynosił 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r.

Przepisy przewidują też zmiany w ustawach o PIT i o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które mają zachęcić przyszłych emerytów do dodatkowego oszczędzania w trzecim filarze. Wprowadzona zostanie zryczałtowana stawka dla wypłat z IKZE, która wyniesie 10 proc. (zgodnie z obecnymi przepisami wypłaty takie są opodatkowane według skali podatkowej). Dochód, który jest przekazywany na IKZE, pozostanie zwolniony z podatku, jak to jest obecnie. Zgodnie ze zmianą wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie będą mogły przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

Prezydent Bronisław Komorowski ustawę o OFE podpisał 27 grudnia ub.r., a potem skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy jest zgodna z ustawą zasadniczą. Chodzi m.in. o zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.

Jak funkcjonuje po reformie system zabezpieczenia emerytalnego, co zrobić, by nasza składka emerytalna nadal trafiała do OFE lub by zostać wyłącznie w ZUS - na te i wiele innych pytań odpowiedzieć ma rządowa kampania informacyjna, która startuje w poniedziałek. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym stanowi m.in., że ubezpieczeni, których składki emerytalne były przekazywane do OFE, będą mogli wybrać, czy część ich składki ma być nadal przekazywana do OFE, czy też całość do ZUS.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy