OECD zaleca zmiany w emeryturach

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaleca szybkie podniesienie wieku emerytalnego kobiet w Polsce.

Publikacja: 10.03.2014 16:54

OECD zaleca zmiany w emeryturach

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W zaprezentowanym w Przeglądzie Gospodarczym Polski Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oprócz zaleceń dotyczących gospodarki, finansów, polityki fiskalnej i rynku pracy, przedstawiła także rekomendacje zmian w systemie emerytalnym.

Zdaniem OECD konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Zdaniem organizacji podnoszenie wieku emerytalnego powinno być szybsze, niż przyjęto to w naszej reformie emerytalnej. OECD zaleca też baczne przyglądanie się, czy długi urlop macierzyński nie odbija się negatywnie na zatrudnieniu kobiet.

Prócz tego organizacja zaleca ograniczanie rent rodzinnych, oraz wyeliminowanie sytuacji, w której renty stają się atrakcyjniejsze w stosunku do emerytury.

Prezentując w Warszawie Przegląd, sekretarz generalny OECD Angel Gurria stwierdził, że dzięki właściwej polityce monetarnej i umiarkowanej polityce fiskalnej wzrost PKB w Polsce powinien już w połowie 2014 r. przekroczyć poziom 3 proc.

Raport wskazuje na niskie wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce oraz wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia jest jedną z nawyższych spośród krajów OECD). OECD zwraca też uwagę na podziały na polskim rynku pracy i funkcjonowanie na nim wielu typów umów dotyczących świadczenia pracy, np. cywilno-prawnych. Organizacja rekomenduje, by wszystkie typy umów dawały identyczną ochronę socjalną i były identycznie obciążone składkami. OECD zarekomendowała też ograniczanie czasu obowiązywania umów na czas określony tak, by w Polsce funkcjonowało więcej umów bezterminowych.

W ocenie OECD większego wsparcia wymagają polskie służby zatrudnienia. Z kolei mocno niewykorzystanymi zasobami, jeśli chodzi o pracę są kobiety i osoby starsze, wśród których odsetki pracujących są stosunkowo niskie. W przypadku osób starszych w Polsce to tylko 39 proc., najmniej w OECD - zwrócił uwagę Gurria. Wskazał, że jedną z przyczyn dzisiejszego stanu jest np. zakaz zwalniania pracowników na 5 lat przed emeryturą, co skutkuje niechęcią pracodawców do zatrudniania takich osób. Potrzeba tu większej elastyczności – mówił. Organizacja zarekomendowała znoszenie wszelkich przywilejów, dających prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

W zaprezentowanym w Przeglądzie Gospodarczym Polski Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oprócz zaleceń dotyczących gospodarki, finansów, polityki fiskalnej i rynku pracy, przedstawiła także rekomendacje zmian w systemie emerytalnym.

Zdaniem OECD konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Zdaniem organizacji podnoszenie wieku emerytalnego powinno być szybsze, niż przyjęto to w naszej reformie emerytalnej. OECD zaleca też baczne przyglądanie się, czy długi urlop macierzyński nie odbija się negatywnie na zatrudnieniu kobiet.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy