Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w lutym wyniosła 5,15 proc. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 5,86 proc., a skupiający największe giełdowe spółki WIG20 zyskał 6,90 proc.

Aktywa OFE wyniosły na koniec lutego 153,96 mld zł. Oznacza to wzrost o 8,6 mld zł od 3 lutego czyli momentu kiedy środki w funduszach zostały zredukowane o 51,5 proc. mocą nowej ustawy emerytalnej. a skutek przeniesienia 153 mld zł do ZUS środki zgromadzone w OFE skurczyły się w ciągu jednego dnia z 298,6 mld zł do 145,6 mld zł.

Po raz pierwszy na poziom aktywów funduszy emerytalnych nie miało wpływu zachowanie rynku długu skarbowego, gdyż od lutego OFE nie mogą na nim inwestować. W dalszym ciągu są one jednak zasilane przez ZUS, w lutym suma wpłaconych składek przekroczyła 1 mld zł.

W kolejnych miesiącach wartość przekazywanych środków może się jednak obniżyć, gdyż do końca lipca br. przyszli emeryci muszą podjąć decyzję o tym gdzie chcą gromadzić środki na przyszłą emeryturę, w OFE i w ZUS czy wyłącznie w ZUS.

Najlepszym funduszem w lutym okazał się Nordea, który zyskał 5,55 proc. Drugi był Pekao ze stopą zwrotu na poziomie 5,54 proc. Na miejscu trzecim znalazł się PZU "Złota Jesień", który pomnożył oszczędności klientów o 5,42 proc.Najsłabszy wyniki wypracował PKO BP Bankowy rosnąc o 4,86 proc.