Arkadiusz Julke dotychczas pełnił funkcję dyrektora biura inwestycyjnego PTE PZU. Z rynkiem finansowym jest związany od początku kariery zawodowej, natomiast z rynkiem kapitałowym – od ponad 14 lat. W PTE PZU pracuje od października 2000 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery od analityka do zarządzającego funduszem i dyrektora biura inwestycyjnego (od maja 2008 r.). Ma licencję doradcy inwestycyjnego i maklera oraz tytuł CFA (dyplomowany analityk finansowy).

Marek Sojka przed Świętami złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2013 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.