OFE: apel do Prezydenta by już teraz zbadać konstytucyjność zmian

Przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC apelują do prezydenta by jeszcze przed uchwaleniem ustawy zmieniającej zasady emerytalne Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat konstytucyjności rządowych propozycji.

Publikacja: 18.11.2013 11:19

OFE: apel do Prezydenta by już teraz zbadać konstytucyjność zmian

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Rada Główna BCC apeluje w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego: „ Zwracamy się do Pana jako głównego strażnika Konstytucji RP, o przesłanie do Trybunału Konstytucyjnego rządowego projektu ustawy dotyczącej zmian w  funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przed jej rozpatrzeniem, celem wyrażenia przez Trybunał w trybie pilnym  opinii o zgodności lub niezgodności z ustawą zasadniczą szeregu proponowanych tam nowych, w naszej opinii niezwykle kontrowersyjnych, wręcz rewolucyjnych i prawdopodobnie niekonstytucyjnych regulacji."

Ekonomiści i przedsiębiorcy, członkowie RG BCC przypominają, że zastrzeżenia natury konstytucyjnej są podnoszone także przez instytucje państwowe i dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii fundamentalnych w proponowanej ustawie: mechanizmu  natychmiastowego przejęcia 51,5% aktywów OFE przez Skarb Państwa oraz zakazu inwestowania przez OFE w skarbowe papiery wartościowe.

Na wątpliwości te zwracał uwagę minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta  w liście wysłanym do rządu.

BCC zwraca dodatkowo uwagę na mechanizm, jaki rząd nazywa „suwakiem bezpieczeństwa". Ich zdaniem regulacje zaproponowane przez gabinet Donalda Tuska „muszą oznaczać dość szybką likwidację filara  II (kapitałowego) systemu emerytalnego, co wobec braku filara III oznacza powrót do sytuacji sprzed reformy Jerzego Buzka w 1999 r., więc niemal  całkowitego uzależnienia przyszłych emerytur od sytuacji finansowej ZUS-u."

BCC powołuje się również na opinię Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego, iż,  obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych „usuwa wszelkie dotychczas możliwe wątpliwości co do charakteru aktywów OFE, stanowiących po stronie uprawnionego wiązkę jego praw majątkowych" (10 października 2013 r., s.12). Prawa majątkowe są konstytucyjnie chronione tak jak własność, z konsekwencjami płynącymi z art. 21 (zakaz wywłaszczania) oraz z art. 64 Konstytucji.

W świetle tych norm pojawiły się opinie prawne, że  proponowane w ustawie natychmiastowe i bezwarunkowe przekazanie większości majątku OFE  do ZUS trzeba traktować jako zamiar przejęcia przez Państwo mienia w trybie nacjonalizacji, rozumianej jako przymusowe odjęcie własności na dużą skalę. Gdyby Trybunał Konstytucyjny potwierdził taką ocenę, to proponowana ustawa byłaby próbą istotnej zmiany ustrojowej w kierunku odwrotnym do zmian zapoczątkowanych w roku 1989. – konstatuje Rada Główna BCC.

Rada Główna BCC apeluje w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego: „ Zwracamy się do Pana jako głównego strażnika Konstytucji RP, o przesłanie do Trybunału Konstytucyjnego rządowego projektu ustawy dotyczącej zmian w  funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przed jej rozpatrzeniem, celem wyrażenia przez Trybunał w trybie pilnym  opinii o zgodności lub niezgodności z ustawą zasadniczą szeregu proponowanych tam nowych, w naszej opinii niezwykle kontrowersyjnych, wręcz rewolucyjnych i prawdopodobnie niekonstytucyjnych regulacji."

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy