Prokuratoria pod presją rządu

Prokuratoria Generalna wycofała się z uwag dotyczących niekonstytucyjności zmian w systemie emerytalnym.

Publikacja: 14.11.2013 20:17

Prokuratoria pod presją rządu

Foto: Flickr

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wycofała się z uwag mówiących, że planowane zmiany w OFE mają charakter wywłaszczenia funduszy i są tym samym niekonstytucyjne - poinformowała instytucja w opinii kolegialnej przesłanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Problem wywłaszczenia i związane z nim zarzuty konstytucyjne nie zarysowują się w przypadku uznania, że składka na ubezpieczenie emerytalne ma charakter publiczny lub jest własnością ubezpieczonych. Zarzut niekonstytucjności może pojawić się potencjalnie jedynie w przypadku uznania, że składka na ubezpieczenie emerytalne stanowi własność OFE - napisano w dokumencie.

- Jednak zdaniem Prokuratorii Generalnej - mimo istnienia poważnych problemów interpretacyjnych - należy uznać za właściwsze stanowisko, że składka ma charakter publiczny, co usuwa podniesione wątpliwości konstytucyjne - dodano.

W opinii Prokuratorii, nawet przy założeniu, że składka na ubezpieczenie emerytalne jest własnością OFE, nie można pomijać argumentów wskazujących na powierniczy charakter powierzenia środków funduszom.

- Występowanie w takim przypadku powiernictwa typu zarządczego przemawia za przyjęciem, że w przypadku przejęcia przez państwo aktywów nabytych w zamian za składkę na ubezpieczenie emerytalne, OFE nie są z tych praw wywłaszczane w rozumieniu konstytucyjnym, gdyż nie przysługuje im własny interes co do tych praw - napisano w stanowisku Prokuratorii.

W swojej wcześniejszej opinii do projektu ustawy, złożonej w ramach konsultacji wewnętrznych, PG wskazywała, że aktywa posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji.

Prokuratoria zwracała wtedy uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co jest klasycznym wywłaszczeniem.

Autorzy przyznawali także, że dostrzegają potencjalną niekonstytucyjność tych zapisów projektu ustawy mówiących o przeniesieniu do ZUS i umorzeniu części obligacyjnej aktywów OFE.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wycofała się z uwag mówiących, że planowane zmiany w OFE mają charakter wywłaszczenia funduszy i są tym samym niekonstytucyjne - poinformowała instytucja w opinii kolegialnej przesłanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Problem wywłaszczenia i związane z nim zarzuty konstytucyjne nie zarysowują się w przypadku uznania, że składka na ubezpieczenie emerytalne ma charakter publiczny lub jest własnością ubezpieczonych. Zarzut niekonstytucjności może pojawić się potencjalnie jedynie w przypadku uznania, że składka na ubezpieczenie emerytalne stanowi własność OFE - napisano w dokumencie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy