- Zgodnie z prezentowanym poglądem Trybunały Konstytucyjnego ograniczenie prawa do dziedziczenia poprzez wyłączenie z masy spadkowej określonych jego składników może być uznane za równoważne z wywłaszczeniem – pisze Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w opinii do projektu zmian w OFE. Opinię tę podpisał minister Michał Boni.

Resort podkreśla, że ubezpieczeni nabyli niczym nieograniczone prawo dziedziczenia zgromadzonych w OFE środków ubezpieczonych. Tymczasem przewidziane w projekcie zmian w OFE, umorzenie części aktywów OFE i przeniesienie ich jako zapisu na subkonto ubezpieczonego w ZUS, oznacza wyłączenie istotnej części aktywów z prawa do dziedziczenia. Stwierdzenia tego nie podważa propnowna instytucja tzw. wypłaty gwarancyjnej – uważa MAiC. Wypłata bowiem dotyczy jedynie środków na rzecz wskazanych osób uposażonych w razie śmierci ubezpieczonego, który już rozpoczął pobieranie emerytury. Nie dotyczy to więc sytuacji śmierci ubezpieczonego przed ustaleniem prawa do emerytury.

- Tym samy należy zauważyć, że przewidywane rozwiązanie doprowadzi do utraty praw nabytych ubezpieczonych, którzy gromadzili środki na rachunkach w OFE – czytamy w opinii.

Resort administracji  uważa też, że wątpliwości konstytucyjne budzi także zapis mówiący, że relacja między trzema rodzajami aktywów i w stosunku do aktywów OFE  ogółem  na dzień 31 stycznia 2014 r. ma być nie niższa niż na dzień 3 września 2013 r. Zapis ten może budzić wątpliwości co do jego zgodności z zasadą nieretroaktywności prawa (czyli z zasadą, że prawo nie działa wstecz).

Resort postuluje także wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwiałyby inwestowanie OFE w projekty  infrastrukturalne.