Ministerstwo Transportu zwraca na to uwagę w opinii do projektu zmiany przepisów emerytalnych i postuluje, by w przyszłości zabronić Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym nabywania obligacji skarbu państwa, a pozwolić kupować  obligacje gwarantowane przez skarb państwa.

Resort przypomina, że pod koniec II kwartału tego roku na 26,4 mld zł obligacji infrastrukturalnych BGK ( związanych z KFD)  aż 17,9 mld zł znajdowało się w portfelach PTE. Ministerstwo obawia się, że jeśli z rynku będzie musiał wycofać się najpoważniejszy inwestor, czyli PTE, to może zabraknąć pieniędzy (finansowania) na inwestycje drogowe  infrastrukturalne w przyszłej perspektywie unijnej ( lata 2014 – 2020)

Co więcej w przyszłym roku zaplanowano kolejną emisje obligacji ( 8 mld zł) po to by rolować zadłużenie KFD. Zdaniem resortu transportu nie znajdą się inni  inwestorzy poza PTE, a to oznacza, że skarb państwa będzie musiał uruchomić gwarancje ze względu na niemożność spłaty zadłużenia.