MF: z OFE do ZUS zostaną przeniesione obligacje warte ok. 120 mld zł

3 lutego 2014 r. z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUS zostaną przeniesione obligacje o wartości ok. 120 mld zł - poinformował wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych.

Publikacja: 23.10.2013 17:29

Kowalczyk tłumaczył, że projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 3 lutego 2014 r. Tego dnia obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa będą przenoszone z OFE do ZUS.

"W poniedziałek 3 lutego dokonuje się przeniesienie aktywów - ale również zobowiązań - z OFE do ZUS. (...) Państwo przejmuje zobowiązania do wypłaty świadczeń emerytalnych. Następuje konwersja między ZUS i Skarbem Państwa. (...) Skarb Państwa przejmuje obligacje i je umarza (...), zobowiązuje się do wypłaty przyszłych świadczeń emerytalnych i je gwarantuje" - tłumaczył wiceminister.

Zaznaczył, że zgodnie z projektem wycena aktywów OFE zostanie dokonana na 31 stycznia 2014 r., z tym, że wycena obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa w dniu przeniesienia nie może być niższa niż na dzień 3 września 2013 r., czyli dzień przed ogłoszeniem proponowanych zmian. Kowalczyk dodał, że do wyceny obligacji przenoszonych do ZUS będzie przyjmowana tzw. cena brudna (uwzględniająca skumulowane odsetki). Wartość obligacji zostanie zapisana na subkoncie ubezpieczonego i będzie rewaluowana średnią przeciętnego wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

"Przewidujemy na chwilę obecną, że będzie przeniesione (do ZUS - PAP) ok. 120 mld zł. Oczywiście to się może zmieniać, bo OFE cały czas otrzymują składki przekazywane przez ZUS" - poinformował Kowalczyk. Dodał, że OFE mogą też zmieniać - w ramach obowiązującego prawa - swoją strukturę aktywów.

Beata Szydło z PiS pytała, że rząd ma wariant B na wypadek, gdyby ustawa o OFE nie została przyjęta, albo została przyjęta w innym kształcie lub późniejszym terminie, lub jeśli prawnicy prezydenta zarekomendowaliby, by jej nie podpisać.

"Nie ma wariantu B ustawy budżetowej. Zakłada ona przeprowadzenie zaproponowanych zmian w ustawie emerytalnej (...). Zmiany fundamentalne w tej chwili nie są możliwe. Oczywiście możliwe są zmiany techniczne i tylko o takim charakterze zmian w tej chwili rozmawiamy" - mówił wiceminister. "Rząd jest przygotowany. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to będzie potrzebna autopoprawka (budżetu - PAP)" - dodał. Wiceminister wskazał, że projekt ustawy emerytalnej ma być przyjęty przez rząd w połowie listopada.

Opublikowany na początku października przez resort pracy projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Projekt przewiduje zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE.

Zaproponowano też rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS, który będzie wypłacał emerytury, będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę.

Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc).

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Fundusze będą miały zakaz inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez Skarb Państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje, limit ma obowiązywać przez 2 lata.

Kowalczyk tłumaczył, że projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 3 lutego 2014 r. Tego dnia obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa będą przenoszone z OFE do ZUS.

"W poniedziałek 3 lutego dokonuje się przeniesienie aktywów - ale również zobowiązań - z OFE do ZUS. (...) Państwo przejmuje zobowiązania do wypłaty świadczeń emerytalnych. Następuje konwersja między ZUS i Skarbem Państwa. (...) Skarb Państwa przejmuje obligacje i je umarza (...), zobowiązuje się do wypłaty przyszłych świadczeń emerytalnych i je gwarantuje" - tłumaczył wiceminister.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami