O ubezpieczeniach jak krawcowa: worek, suwak i nożyce.

No to mamy projekt zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Nazywa się projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Publikacja: 10.10.2013 23:49

O ubezpieczeniach jak krawcowa: worek, suwak i nożyce.

Foto: ROL

Gdybym była złośliwa, to napisałabym, że filozofia taktowania obywateli i zarządzania finansami publicznymi rządu zawarta jest w nieśmiałym pomyśle powrotu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako do wielkiego worka i uzasadnieniu do takiego działania.

Oto resort pracy proponuję likwidację czterech rachunków bankowych poszczególnych funduszy : emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego i stworzenie jednego FUS. Autorzy tłumaczą przy tym, że i tak płacimy składki na rachunek ubezpieczenia społecznego jedną kwotą. A podziału wpłat na poszczególne fundusze dokonuje ZUS. Co więcej kasowy podział składek na rachunki poszczególnych funduszy dokonywany jest już w dniu wpływu składek na podstawie ich szacunkowego podziału, z uwzględnieniem potrzeb związanych z finansowaniem świadczeń z poszczególnych funduszy. A ostateczne rozliczenie dokonywane

jest memoriałowo, po tym jak ZUS przetworzy dokumenty, jakie dostaje od płatników składek. Resort przyznaje w uzasadnieniu projektu ustawy, iż „dane o przepływach kasowych na czterech funduszach niosą ze sobą znikome wartości informacyjne. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą

o rachunkowości, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o finansach publicznych prowadzi szczegółową ewidencję memoriałową, natomiast ewidencja kasowa jest uproszczona, a jej szczegółowość jest określona wymogami klasyfikacji budżetowej."

Jaka jest więc na to rada? Ano taka: „połączenie rachunków bankowych funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego w jeden rachunek FUS (strukturę rachunków) wyeliminuje sztuczny ruch pieniądza pomiędzy rachunkami wyodrębnionych funduszy i ograniczy koszty ponoszone ze środków publicznych. Ułatwi również zarządzanie płynnością FUS i stanie się mechanizmem wspierającym efektywne kosztowo zarządzanie środkami publicznymi." Ale jak tłumaczy ministerstwo pracy, ZUS nadal będzie analizował  podział przychodów i kosztów na poszczególne fundusze ( w kategoriach memoriałowych). Wciąż więc będziemy wiedzieli gdzie jest lepiej, a gdzie gorzej. Z tym tylko, że cofamy się powoli do sytuacji sprzed reformy ubezpieczeń społecznych sprzed 1999 roku.

Gdybym była złośliwa napisałabym, że następnym reformatorskim ruchem będzie skasowanie podziału składek ubezpieczeniowych na cztery: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Przecież płaci ją ten sam człowiek.

Ale nie jestem, więc na chwilę zatrzymam się nad czymś co przedstawiciele rządu nazywają „suwakiem bezpieczeństwa". Jeśli już mam mieć jakieś skojarzenia z przyborami do szycia ( a do tego zachęca mnie słownictwo rządowe) to są nożyce, które tną otwarte fundusze emerytalne i moje poczucie bezpieczeństwa emerytalnego. Resort proponuje dwa rozwiązania (dla śmiałków, którzy zostaną w OFE). Na dziesięć lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego OFE przestanie dostawać składki ubezpieczonego.  A dwa – co miesiąc od tej daty (dziesięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego) będzie umarzał  1/120 zgromadzonych na  jego rachunku jednostek rozrachunkowych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami