Na stronie internetowej ZUS pojawiły się (przy okazji informacji o „Dniach ubezpieczonego) specjalne ulotki poświęcone różnym aspektom ubezpieczeń społecznych. Zawierają co prawda najbardziej podstawowe informacje, ale napisane są przystępnym językiem. Dotyczą zasad zgłaszania członków rodziny do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.Prezentują informacje, jakie są zawarte na kontach ubezpieczonego w ZUS (indywidualnym oraz subkoncie).

Wyjaśniają różnice dotyczące ubezpieczeń społecznych w przypadku umowy o pracę, zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Są przeznaczone dla osób pobierających zasiłek macierzyński, korzystających z urlopów wychowawczych. Osobne publikacje przygotowano dla pracujących zagranicą, delegowanych do pracy do krajów Unii Europejskiej oraz prowadzących biznes poza granicami Polski. Znajdują się na stronie www http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4841