Dziedziczenie środków OFE krok po kroku

Jak wygląda proces dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych.

Publikacja: 08.10.2013 14:02

Dziedziczenie środków OFE krok po kroku

Foto: Bloomberg

Warto sprawdzić czy bliski, który zmarł był klientem instytucji finansowych. A zwłaszcza członkiem otwartego funduszu emerytalnego. W tych podmiotach oszczędza znacząca grupa pracujących. Na rachunku w funduszu znajduje się przeciętnie ok. 36,6 tys. zł. W niektórych przypadkach ta kwota jest kilkukrotnie wyższa. Te pieniądze podlegają dziedziczeniu, pod warunkiem, że zmarły klient OFE nie zakończył kariery zawodowej i nie zaczął już pobierać świadczenia. Zgodnie z prawem pieniądze w OFE podlegają dziedziczeniu tylko w okresie ich gromadzenia w tych instytucjach.

Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić jest zgłoszenie śmierci członka funduszu. Pisemną informację należy przesłać do PTE zarządzającego OFE wraz ze skróconym aktem zgonu - może być to oryginał dokumentu bądź jego poświadczona kopia. Możemy to uczynić w sposób tradycyjny bądź korzystając z adresu emailowego a także faksu.

Osoby, które mogą ubiegać się o wypłatę środków po zmarłym członku funduszu to:

Małżonek zmarłego członka funduszu

Jeżeli w okresie członkostwa w funduszu, w małżeństwie zmarłego członka funduszu obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, małżonkowi przysługuje połowa środków zgromadzonych w okresie obowiązywania wspólności majątkowej. Środki te przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek małżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Jeżeli małżonek nie jest członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego i w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia dyspozycji wypłaty nie wskaże nazwy otwartego funduszu emerytalnego, do którego należy dokonać wypłaty, OFE otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego członka funduszu i dokona wypłaty transferowej środków na ten rachunek.

Były małżonek zmarłego członka funduszu

Jeżeli w okresie członkostwa w funduszu, w małżeństwie zmarłego członka funduszu obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, która została zniesiona przez rozwód, separację, umowę majątkową małżeńską wyłączającą wspólność majątkową bądź inny dokument prawny zmieniający stosunki majątkowe w małżeństwie, małżonkowi bądź byłemu małżonkowi przysługuje część środków zgromadzonych w okresie obowiązywania wspólności majątkowej. Środki te przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek małżonka w otwartym fundusz emerytalnym, po przedłożeniu w Funduszu dokumentu, z którego wynika, jaka część środków z okresu obowiązywania wspólności majątkowej przypadła małżonkowi bądź byłemu małżonkowi wskutek dokonanego podziału majątku wspólnego. Jeżeli małżonek/były małżonek nie jest członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego i w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia dyspozycji wypłaty nie wskaże nazwy otwartego funduszu emerytalnego, do którego należy dokonać wypłaty, OFE otworzy rachunek na nazwisko małżonka/byłego małżonka zmarłego członka funduszu i dokona wypłaty transferowej środków na ten rachunek.

Osoba uprawniona wskazana przez zmarłego członka funduszu

Jeżeli zmarły członek funduszu wskazał osobę do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne w określonym przez zmarłego członka funduszu udziale procentowym wypłacane są w formie wypłaty bezpośredniej (przekazem pocztowym bądź przelewem) osobie uprawnionej.

Jeśli małżonek jest jednocześnie osobą uprawnioną przez zmarłego członka funduszu, środki z wypłaty bezpośredniej mogą być przekazane na rachunek do jego funduszu emerytalnego w ramach wypłaty transferowej.

Małoletnia osoba uprawniona wskazana przez zmarłego członka funduszu

Jeżeli zmarły członek funduszu wskazał osobę (małoletnią) do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne w określonym przez zmarłego członka funduszu udziale procentowym wypłacane są w formie wypłaty bezpośredniej (przekazem pocztowym bądź przelewem) osobie uprawnionej.

Spadkobierca zmarłego

Jeżeli zmarły Członek Funduszu nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne są wypłacane w formie wypłaty bezpośredniej (przekazem pocztowym bądź przelewem) spadkobiercom zmarłego Członka Funduszu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowanego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia.

Jeżeli śmierć Członka Funduszu nastąpiła przed dniem 17 lutego 2001 roku i zmarły Członek Funduszu nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne są wypłacane w formie wypłaty bezpośredniej (przekazem pocztowym bądź przelewem) członkom najbliższej rodziny zmarłego: w pierwszej kolejności małżonkowi i dzieciom a w przypadku ich braku rodzicom i wnukom.

Jednorazowa wypłata środków

Jeżeli małżonek zmarłego Członka Funduszu nie jest członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego i w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej nie wskaże nazwy otwartego funduszu emerytalnego, do którego należy dokonać wypłaty, OFE otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego Członka Funduszu i dokona wypłaty transferowej środków na ten rachunek. Na podstawie art. 129a ustawy istnieje możliwość dokonania jednorazowej wypłaty wszystkich środków pieniężnych przekazanych w ramach wypłaty transferowej na ten rachunek.

Prawo do jednorazowej wypłaty przysługuje osobie, która złoży wniosek oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

Wypłata jednorazowa nie jest dokonywana małżonkowi urodzonemu po dniu 31 grudnia 1968 r., który po dniu otwarcia Rachunku, opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne.

 

Opracowanie na podstawie informacji z PKO BP Bankowy PTE

Warto sprawdzić czy bliski, który zmarł był klientem instytucji finansowych. A zwłaszcza członkiem otwartego funduszu emerytalnego. W tych podmiotach oszczędza znacząca grupa pracujących. Na rachunku w funduszu znajduje się przeciętnie ok. 36,6 tys. zł. W niektórych przypadkach ta kwota jest kilkukrotnie wyższa. Te pieniądze podlegają dziedziczeniu, pod warunkiem, że zmarły klient OFE nie zakończył kariery zawodowej i nie zaczął już pobierać świadczenia. Zgodnie z prawem pieniądze w OFE podlegają dziedziczeniu tylko w okresie ich gromadzenia w tych instytucjach.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami