EBOR ocenia zmiany w systemie emerytalnym

Zmiany w OFE są korzystne dla budżetu, ale negatywne dla rozwoju rynku kapitałowego - ocenia Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Publikacja: 13.09.2013 15:17

EBOR ocenia zmiany w systemie emerytalnym

Foto: Bloomberg

- Bezpośrednie skutki fiskalne są jednoznacznie pozytywne. Jednocześnie, drugą stroną medalu tych zmian jest oczywiście to, że budżet weźmie na siebie dodatkowe zobowiązania wynikające z emerytur wypłacanych w przyszłości - napisał EBOR w raporcie.

-Jednocześnie, szkody dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego będą natychmiastowe i dotkliwe - czytamy.

Wśród negatywnych skutków reform OFE dla rynku kapitałowego EBOR wskazuje m.in. to, że główne źródło długoterminowych inwestycji zorientowanych na ryzyko zostanie w Polsce zmarginalizowane, a także "skurczenie się rynku rządowych obligacji, być może przy zmniejszonej płynności.

Ponadto, w ocenie EBOR, OFE mogą przyjąć bardziej pasywny styl inwestowania, a ich udział na giełdzie, IPO i prywatyzacji może się zmniejszyć.

EBOR ocenia, że zmiana w polskim systemie emerytalnym wysyła jasny, negatywny sygnał dla innych krajów w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

- W otoczeniu niskiego wzrostu presja na budżet pozostaje duża i może skłonić innych do rozważenia podobnych opcji - napisano w raporcie.

Rządowa propozycja zmian w systemie emerytalnym zakłada przekazanie części obligacyjnej OFE do ZUS, gdzie środki te trafiłyby na subkonta. Byłyby waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Ponadto obywatele będą mogli dokonywać wyboru, czy chcą, by ich składki emerytalne trafiały do ZUS, czy do OFE. Do części akcyjnej OFE wpływałaby składka w wysokości 2,92 proc.

Po wprowadzeniu zmian w systemie emerytalnym OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Zapowiedziano ponadto liberalizację polityki inwestycyjnej OFE oraz zniesie benchmarku.

- Bezpośrednie skutki fiskalne są jednoznacznie pozytywne. Jednocześnie, drugą stroną medalu tych zmian jest oczywiście to, że budżet weźmie na siebie dodatkowe zobowiązania wynikające z emerytur wypłacanych w przyszłości - napisał EBOR w raporcie.

-Jednocześnie, szkody dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego będą natychmiastowe i dotkliwe - czytamy.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą