Można mówić nawet o pewnym przełomie - w lipcu ta grupa rozwiązań po raz trzeci z rzędu zanotowała dodatni bilans sprzedaży, a od początku roku do rozwiązań stabilnego wzrostu wpłacono 0,4 mld zł nowych środków. Wszystko wskazuje na to, że wśród klientów spada niechęć do ryzyka, a fundusze stabilnego wzrostu stają się alternatywą dla tych inwestorów, którzy jeszcze do niedawna stawiali na bezpieczne inwestycje typu lokata czy fundusz dłużny.

W ostatnich miesiącach, najwięcej nowych środków pozyskują rozwiązania tych TFI, które w  grupie kapitałowej mają bank detaliczny, czyli tzw. bankowe TFI. Jednak w praktyce dobrych rozwiązań stabilnego wzrostu warto również poszukać gdzie indziej. Jednym z najprostszych kryteriów przy wyborze funduszu są powtarzalne wyniki. W grupie stabilnego wzrostu znaleźliśmy trzy rozwiązania, które w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych, regularnie wypracowywały wyższe stopy zwrotu od średniej. Są to: KBC Stabilny (KBC FIO), Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO oraz UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO).

 

Powtarzalne wyniki to jeden z najważniejszych czynników przy wyborze funduszu. Jest to o tyle istotne, że stopy zwrotu funduszy stabilnego wzrostu zależą od dwóch silników: części dłużnej i akcyjnej. Wysoka jakość rozwiązania wynika zazwyczaj ze sprawnego działania każdego z nich.

 

Pełna wersja artykułu