Mam ponad 29 lat pracy za sobą, obecnie jestem bezrobotna, do przejścia na emeryturę brakuje mi kilku lat. Jaki okres pracy brakuje mi do przejścia na emeryturę?

Kobiecie urodzonej po 31.12.1948 roku prawo do emerytury przysługuje od osiągnięcia wieku wynoszącego docelowo 67 lat. Ustalenie uprawnień do emerytury nie jest uzależnione od wymiaru przebytych okresów składkowych i nieskładkowych. Zatem ubezpieczona, legitymująca się ponad 29-letnim okresem pracy, uzyska prawo do emerytury, na swój wniosek, po osiągnięciu wymaganego wieku, nawet jeżeli przez te kilka lat brakujących do osiągnięcia wieku emerytalnego nie będzie pracować.