Aktywa funduszy inwestycyjnych dalej rosną

W maju rynek funduszy inwestycyjnych po raz dwunasty z rzędu zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów. Tym razem o 4,9 mld zł, czyli 3,1 proc., do poziomu 164,0 mld zł (38,2 mld euro). W efekcie roczna dynamika zmian przekroczyła 30 proc.

Publikacja: 10.06.2013 18:07

Aktywa funduszy inwestycyjnych dalej rosną

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Przyrost środków w minionym miesiącu wynikał z dwóch czynników. Pierwszym z nich była duża nadwyżka wpłat nad wypłatami, która - według szacunków Analiz Online - wyniosła prawie 3 mld zł. Ponadto wpływ na wzrost wartości aktywów miał dodatni wynik z zarządzania, który w minionym miesiącu osiągnął najwyższą wartość w tym roku (2,2 mld zł). Głównym tego powodem był powrót dobrej koniunktury na polski rynek akcji.

 

 

I to właśnie fundusze akcyjne odnotowały w minionym miesiącu najwyższą dynamikę przyrostu aktywów ze wszystkich segmentów, wynoszącą 8,8 proc., co odpowiada kwocie 2,2 mld zł. Tak wysoka dynamika została osiągnięta również dzięki istotnemu napływowi nowych środków. W sumie wartość aktywów funduszy akcyjnych na koniec maja przekroczyła 26,7 mld zł, a ich udział w rynku wzrósł do ponad 16 proc. To jednak wciąż niemal o połowę mniej niż pod koniec 2007 roku, kiedy aktywa takich funduszy w zarządzaniu wynosiły 50,4 mld zł, a ich udział w rynku sięgał 35 proc. Majowy przyrost aktywów notowały zarówno fundusze akcji polskich, po kwietniowej przerwie, kiedy skurczyły się o -3,5 proc., jak i rozwiązania inwestujące na rynkach zagranicznych. W przypadku tych ostatnich aktywa zyskują na wartości nieprzerwanie od listopada 2012 r.

 

 

Coraz niższe oprocentowanie depozytów skłania część inwestorów do przenoszenia środków do funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności klienci wybierają fundusze o bezpieczniejszej strategii, czyli pieniężne oraz dłużne. W przypadku funduszy inwestujących głównie w obligacje, w napływie środków nie przeszkodziło pogorszenie koniunktury na rynku długu. Ten segment rynku zwiększył aktywa o 1,4 mld zł, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym do 45,9 mld zł. Fundusze dłużne nadal stanowią największy segment polskiego rynku z 28-proc. udziałem w łącznych aktywach netto.

W ubiegłym miesiącu po raz kolejny wysoką dynamikę zmian zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Dzięki wysokiemu saldu wpłat i wypłat, osiągniętemu m.in. dzięki uruchomieniu nowego funduszu tego typu,  wartość środków zgromadzonych w segmencie absolutnej stopy zwrotu osiągnęła niemal 5,5 mld zł. To o 231 mln zł, czyli 4,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W maju po raz pierwszy w tym roku wzrosły aktywa zgromadzone w funduszach mieszanych. Ich wartość na koniec miesiąca sięgnęła 20,2 mld zł i była o 2,4 proc. (483 mln zł) wyższa niż na koniec kwietnia. To głównie konsekwencja lepszej koniunktury na polskim rynku akcji, która wpłynęła pozytywnie na wyniki funduszy.

Największy spadek aktywów odnotowały fundusze rynku surowców. Wartość zgromadzonych w tym segmencie środków zmniejszyła się o -9,2 proc., do zaledwie 320 mln zł, najmniej od października 2010 roku. To efekt obecnej sytuacji na rynku. Notowania surowców nie nadrobiły jeszcze strat z pamiętnych spadków cen w kwietniu.

W maju skurczyły się również aktywa funduszy ochrony kapitału, o -1,4 proc., do 2,2 mld zł. Spadek wartości zarządzanych środków to w głównej mierze efekt zakończenia działalności dwóch funduszy KBC TFI.

 

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora