Resort finansów utrzymuje oprocentowanie obligacji z maja

W czerwcu Ministerstwo Finansów zdecydowało się na utrzymanie oprocentowania papierów skarbowych oferowanych inwestorom indywidualnym na poziomie z maja

Publikacja: 03.06.2013 13:54

Do nabycia w czerwcu jest 25 mln obligacji o wartości nominalnej wynoszącej 2,5 mld zł. Dla obligacji dwuletnich DOS0615 oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne i jest ono w każdym przypadku wyliczone dla pierwszego okresu odsetkowego:

 

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć:

• Przez Internet (www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub dla posiadaczy konta Inteligo ze strony www.inteligo.pl).

• Zakup przez telefon. Pod numerami telefonów: 801 310210 lub 81 535 66 55.

• Zakup w placówce. Agentem emisji, czyli instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, jest PKO Bank Polski. Zakupu obligacji można dokonać w oddziałach banku oraz Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego - ważne, by mieć przy sobie dokument tożsamości.

Nabycie Obligacji Skarbu Państwa jest maksymalnie uproszczone. Po pierwsze można je kupić z dowolnego miejsca na świecie, dzięki temu, że jest to możliwe także za pośrednictwem telefonu czy internetu. Taka forma ułatwia także zakupy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą opuszczać domu, a chciałyby rozsądnie lokować swe pieniądze – wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Co więcej, by nabyć obligacje nie trzeba mieć żadnego typu rachunku papierów wartościowych, ponieważ wszelkie dane związane z ich zakupem przechowywane są w Rejestrze Nabywców Obligacji – dodaje Bogdan Klimaszewski.

W Rejestrze Nabywców Obligacji zapisane jest ile kupiliśmy tych papierów, jakiego rodzaju – te informacje wraz z danymi osobowymi potwierdzają, że jesteśmy posiadaczami omawianych papierów wartościowych.

Zakup obligacji nie wiąże się z kosztami dodatkowymi. Klient  dokonując zakupu obligacji nie ponosi żadnych opłat, co oznacza, że całość zainwestowanych przez niego środków jest lokowana - zwraca uwagę Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Wyjątkową ofertą związaną z dłużnymi papierami skarbowymi jest tzw. zamiana.

- Posiadacz obligacji skarbowych decydujący się na kontynuację oszczędzania z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego otrzymuje dodatkową premię. Dokonuje nabycia z dyskontem – wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów – Oznacza to, że nie kupuje obligacji po ich cenie nominalnej (100 zł niezależnie od rodzaju papieru), tylko taniej. Każdorazowo wysokość upustu określana jest w liście emisyjnym – dodaje.

Jak to działa w praktyce? Jeżeli podjęliśmy decyzję o kontynuacji oszczędzania, to najpóźniej na trzy dni przed terminem wykupu posiadanych przez nas obligacji, w najbliższym punkcie ich sprzedaży, przez Internet lub przez telefon, składamy dyspozycję o zakupie kolejnej serii. Co ważne, obligacje możemy zamieniać dowolnie. Czyli jeżeli dotychczas byliśmy posiadaczami obligacji dwuletnich nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy teraz nabyli dziesięcioletnie. Dzięki opcji zamiany nasz zysk rośnie. Bo za kapitał początkowy jesteśmy w stanie kupić większą liczbę obligacji.

Tradycyjnie każdy z proponowanych w czerwcu rodzajów obligacji można nabyć w ramach konta IKE Obligacje. Konto to prowadzone jest przez placówki DM PKO Banku Polskiego. Konto IKE Obligacje jest jedynym kontem IKE dzięki któremu można oszczędzać na przyszłą emeryturę inwestując środki pieniężne w skarbowe papiery dłużne oferowane na rynku pierwotnym. Konto prowadzone jest przez DM PKO BP – na podstawie umowy i dyspozycji złożonej przez jego właściciela. Złożenie dyspozycji – w której określa się w jakich proporcjach, jakie obligacje mają być nabywane przez DM PKO BP – powoduje, że zasilając swoje konto, nie musimy dodatkowo składać dyspozycji zakupu obligacji.

 

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

• Dwuletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po dwóch latach od dnia zakupu.

• Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M, odsetki wypłacane co pół roku, data wykupu 3 lata od dnia zakupu.

• Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), data wykupu 4 lata od dnia zakupu.

• Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, data wykupu 10 lat od dnia zakupu.

Do nabycia w czerwcu jest 25 mln obligacji o wartości nominalnej wynoszącej 2,5 mld zł. Dla obligacji dwuletnich DOS0615 oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne i jest ono w każdym przypadku wyliczone dla pierwszego okresu odsetkowego:

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć:

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży