Z ustaleniem kapitału początkowego nie warto zwlekać

Każdy ubezpieczony ma czas do ustalenia kapitału początkowego do momentu uzyskania prawa do emerytury - odpowiada ZUS na wątpliwości naszej czytelniczki

Publikacja: 09.05.2013 04:55

Z ustaleniem kapitału początkowego nie warto zwlekać

Foto: ROL

Kilka lat temu była akcja wypełniania druków i występowania do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Nie zrobiłam tego wówczas, ponieważ brakowało mi dokumentów z moich poprzednich miejsc pracy. Teraz kiedy ZUS przysyła mi informację o stanie konta, jest w niej podane, że mój kapitał początkowy wynosi zero (jestem z rocznika 1960, zatem przed wprowadzeniem reformy emerytalnej pracowałam wiele lat). Czy mogę jeszcze teraz wystąpić o ustalenie  kapitału początkowego, czy zostanie to zrobione np. przy wyliczaniu mojej emerytury. A może te pieniądze już przepadły? Byłaby to dla mnie wielka strata, bo jak sądzę, w moim przypadku kapitał początkowy będzie miał duży wpływ na przyszłe świadczenie.Jakie dokumenty byłyby potrzebne i w ogóle jak się do tego zabrać?

 

Nie ma powodu do niepokoju. Każdy ubezpieczony ma czas do ustalenia kapitału początkowego do momentu uzyskania prawa do emerytury. Jeśli nie zrobimy tego do tej chwili, zostanie on obliczony na podstawie wniosku o ustalenie emerytury  ( należy wypełnić odpowiednią część wniosku Rp - 1E). To wtedy będziemy musieli udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe, które nabyliśmy  przed 1999 r. Jednak z ustaleniem kapitału początkowego nie opłaca się zbyt długo zwlekać. Dokumenty świadczące o naszym zatrudnieniu i wysokości naszych zarobków z upływem czasu  mogą być coraz trudniejsze do skompletowania.

A co zrobić, aby przy rubryce kapitał początkowy nie figurowało zero?

Kapitał początkowy obliczany jest na podstawie wniosku o jego ustalenie zgłoszonego przed nabyciem prawa do emerytury. W tym celu należy złożyć druk ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wniosek rozpatrzy i wyda decyzję w sprawie.

Złożyć należy przede wszystkim sam wniosek ZUS Kp-1 oraz kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6. Dowodami na informacje, które zawrzemy na tych drukach będą oryginały (lub poświadczone przez notariusza kopie) świadectw pracy, zaświadczeń wystawionych przez pracodawców, legitymacje ubezpieczeniowe, itp. Oryginały dokumentów - po wykorzystaniu - ZUS zwraca wnioskodawcy

Druki potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Masz pytanie do ZUS napisz do nas na adres: mojaemerytura@rp.pl

ZUS

Kilka lat temu była akcja wypełniania druków i występowania do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Nie zrobiłam tego wówczas, ponieważ brakowało mi dokumentów z moich poprzednich miejsc pracy. Teraz kiedy ZUS przysyła mi informację o stanie konta, jest w niej podane, że mój kapitał początkowy wynosi zero (jestem z rocznika 1960, zatem przed wprowadzeniem reformy emerytalnej pracowałam wiele lat). Czy mogę jeszcze teraz wystąpić o ustalenie  kapitału początkowego, czy zostanie to zrobione np. przy wyliczaniu mojej emerytury. A może te pieniądze już przepadły? Byłaby to dla mnie wielka strata, bo jak sądzę, w moim przypadku kapitał początkowy będzie miał duży wpływ na przyszłe świadczenie.Jakie dokumenty byłyby potrzebne i w ogóle jak się do tego zabrać?

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy