Dyskusja ta toczy się bowiem w oderwaniu od ostatecznego kształtu całego systemu emerytalnego, którego jedynie jednym z elementów są otwarte fundusze emerytalne - przekonuje Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE, które zostało założone m.in. przez byłych szefów zlikwidowanego w 2002 r. Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi: Cezarego Mecha i Pawła Pelca.

Według Stowarzyszenia dopóki nie wiadomo, jaka instytucja i na jakich zasadach będzie wypłacać dożywotnie emerytury kapitałowe, a zwłaszcza, czy wypłata ta będzie miała charakter rynkowy czy monopolistyczny, kapitałowy, czy repartycyjny, nie wiadomo jaka będzie docelowa rola OFE w systemie emerytalnym.

- Ponieważ nie można dalej odwlekać ustawowego uregulowania zasad wypłaty dożywotnich emerytur kapitałowych, których wypłata ma się rozpocząć już w przyszłym roku, Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego stoi na stanowisku, że prowadzony przez rząd i ministerstwo pracy i polityki społecznej przegląd systemu emerytalnego absorbuje zasoby i środki, które znacznie lepiej zostałyby spożytkowane dla przygotowania i przeprowadzenia przez proces ustawodawczy projektu ustawy o wypłacie dożywotnich emerytur kapitałowych - napisało Stowarzyszenie w oświadczeniu.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że powinny to być przede wszystkim emerytury rodzinne, wypłacane przez konkurujące ze sobą zakłady ubezpieczeń na życie, waloryzowane do inflacji, a nabywane i przekazywane emerytom za pośrednictwem ZUS.