Dziesiątka najpopularniejszych funduszy, pokazuje, iż klienci wciąż wykazują sporą niechęć do ryzyka - wynika z raportu Analiz Online. Wśród 10 funduszy z najwyższym saldem wpłat i wypłat w tym roku nie znalazł się ani jeden fundusz akcyjny. W czołówce uplasowały się cztery rozwiązania gotówkowe i pieniężne, dwa fundusze dłużne zagraniczne oraz cztery fundusze długu korporacyjnego. Jedną z przyczyn większej popularności rozwiązań o niższym stopniu ryzyka może być przeciągająca się korekta na GPW. W pierwszym kwartale 2013 r. indeks WIG20 stracił -8,2 proc., a WIG -4,9 proc. Fundusz akcyjny pojawia się dopiero w drugiej dziesiątce najpopularniejszych rozwiązań I kwartału tego roku. Na 19 pozycji z saldem wpłat i wypłat na poziomie 132 mln zł uplasował się Qeurcus Agresywny.

Łącznie do 10 funduszy otwartych z najwyższym bilansem sprzedaży w pierwszym kwartale 2013 r. wpłacono 2,9 mld zł nowego kapitału. W pierwszej trójce najpopularniejszych funduszy I kwartału znalazły się aż dwa rozwiązania oferowane przez BZ WBK TFI. Ponad 400 mln zł klienci ulokowali w Arce Prestiż Obligacji Korporacyjnych, z kolei bilans sprzedaży Arki BZ WBK Ochrony Kapitału przekroczył 325 mln zł. Do tej pory w BZ WBK TFI wysoki napływ środków notowały fundusze dłużne polskich papierów skarbowych. W związku z kończącą się hossą na rynku polskich obligacji, klienci towarzystwa mogli przenieść część środków do funduszu korporacyjnego (w poszukiwaniu wyższych zysków) i funduszu gotówkowego. Fundusze pieniężne są uważane za najbezpieczniejsze produkty oferowane przez TFI. W sytuacji, gdy klienci rezygnują z polskiego długu skarbowego i jednocześnie nie są gotowi na inwestowanie w ryzykowne rozwiązania wybierają fundusz pieniężny.

Wysokie saldo wpłat i wypłat w I kwartale tego roku zanotował także Pioneer Obligacji Strategicznych (Fundusze Globalne SFIO) z grupy funduszy dłużnych globalnych, do którego napłynęło 350 mln zł. W marcu jego aktywa wzrosły do rekordowego poziomu 1 mld zł. Fundusz inwestuje głównie w inne subfundusze Pioneer Funds, które z kolei mogą lokować kapitał w globalnym długu korporacyjnym lub skarbowym.

Sklasyfikowany na czwartej pozycji fundusz PKO Skarbowy Plus (Parasolowy FIO) w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotował większy napływ środków niż w całym 2012 r. W pierwszej piątce znalazł się również ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Fundusz lokuje min. 70% aktywów w jednostki uczestnictwa ING (L) Global High Yield, który inwestuje 2/3 kapitału w obligacje korporacyjne emitowane przez spółki z całego świata. Od początku działalności (listopad 2009 r.) wypracował prawie 50% zysku.

Najpopularniejsze fundusze pierwszego kwartału nie wynagrodziły klientów  ponadprzeciętnymi wynikami. Jedynie trzy fundusze (Pioneer Obligacji Strategicznych, ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego, UniKorona Pieniężny) wypracowały dobre rezultaty na tle konkurencji. Pozostałe uplasowały się w 3 i 4 kwartylu grupy pod względem stóp zwrotu od stycznia do końca marca.