Rekordowe saldo wpłat i umorzeń

W marcu mieliśmy do czynienia z szóstym miesiącem z rzędu dodatniego, wyraźnego napływu środków do funduszy (6,62 mld zł)- podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Największą popularnością cieszą się w ostatnich miesiącach fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego. Fundusze aktywów niepublicznych coraz bardziej zwiększają zaś udział w rynku

Publikacja: 12.04.2013 12:36

Rekordowe saldo wpłat i umorzeń

Foto: IZFiA

Jeszcze nigdy w historii rynek funduszy inwestycyjnych nie zanotował tak wysokiego miesięcznego salda wpłat i umorzeń (6,62 mld zł). Po raz kolejny jednak wpływ na ostateczną wartość wpłat mieli nie tylko klienci detaliczni, ale – przede wszystkim – pieniądze płynące do funduszy zamkniętych, dedykowanych konkretnym inwestorom.

Prym w tym przypadku wiedzie Grupa PZU, która w marcu przeniosła do funduszy ok. 4,5 mld zł, gdy cały miesięczny napływ do funduszy rynku niepublicznego wyniósł 5,27 mld zł. Niemniej jednak strumień środków do funduszy rynku publicznego w ubiegłym miesiącu nie był mały i wyniósł 1,3 mld zł, a marzec był już szóstym miesiącem z rzędu, w którym klienci wpłacali więcej niż wypłacali z funduszy inwestycyjnych.

 

 

Niekwestionowanym liderem w marcu były fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do których klienci wpłacili 0,62 mld zł. Od początku roku do tej grupy funduszy trafiło już ponad 2,5 mld zł, co pokazuje, że Polacy coraz częściej szukają alternatywy do lokat bankowych, których oprocentowanie spada, właśnie wśród funduszy inwestycyjnych.

Rok 2013 jest także symbolem innej zmiany nastawienia inwestorów – od początku roku wyraźnie osłabło zainteresowanie funduszami dłużnymi, a w szczególności funduszami obligacji skarbowych. W pierwszym kwartale ubyło z nich 1,5 mld zł, gdy napływ do funduszy dłużnych wciąż był dodatni i w marcu wyniósł 0,15 mld zł. Można zaryzykować tezę, że klienci – podobnie jak duża grupa zarządzających, przyjmują założenie, że hossa na rynku tej klasy aktywów w Polsce powoli się kończy.

W tym miejscu warto przyjrzeć się funduszom akcji, które wolno, ale systematycznie wracają do łask inwestorów. W ubiegłym miesiącu trafiło do nich 0,33 mld zł, a od początku roku przeszło 0,8 mld zł. Ostatni raz tak wysoki miesięczny napływ gotówki do tej klasy aktywów zanotowano w lipcu ubiegłego roku.

Zmianę podejścia do inwestycji i rynku przez klientów TFI potwierdzają również fundusze zrównoważone i zmiennej alokacji. O ile te pierwsze w marcu zanotowały kolejny odpływ środków (-51,3 mln zł), o tyle fundusze mogące się płynnie dostosować do preferencji klientów zyskały w ubiegłym miesiącu 102,3 mln zł. Był to równocześnie trzeci miesiąc z rzędu dodatniego napływu pieniędzy do tej klasy funduszy. Łącznie od początku roku pozyskały one 0,27 mld zł nowych środków.

- Każdy kolejny miesiąc nowego roku zdaje się potwierdzać, że fundusze inwestycyjne stają się realną alternatywą dla inwestorów do lokowania swoich oszczędności i nadwyżek finansowych. Malejące oprocentowanie w bankach przyczynia się do poszukiwania bardziej efektywnych form inwestycji, przy zachowaniu relatywnie niskiego ryzyka. Z drugiej strony część inwestorów już teraz poszukuje potencjalnie wyższych stóp zwrotu w postaci funduszy akcji – mówi Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

Raport przygotował: Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Raport powstał na bazie 426 funduszy, które zaraportowały do IZFiA.

Jeszcze nigdy w historii rynek funduszy inwestycyjnych nie zanotował tak wysokiego miesięcznego salda wpłat i umorzeń (6,62 mld zł). Po raz kolejny jednak wpływ na ostateczną wartość wpłat mieli nie tylko klienci detaliczni, ale – przede wszystkim – pieniądze płynące do funduszy zamkniętych, dedykowanych konkretnym inwestorom.

Prym w tym przypadku wiedzie Grupa PZU, która w marcu przeniosła do funduszy ok. 4,5 mld zł, gdy cały miesięczny napływ do funduszy rynku niepublicznego wyniósł 5,27 mld zł. Niemniej jednak strumień środków do funduszy rynku publicznego w ubiegłym miesiącu nie był mały i wyniósł 1,3 mld zł, a marzec był już szóstym miesiącem z rzędu, w którym klienci wpłacali więcej niż wypłacali z funduszy inwestycyjnych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami