- Decydując się na utworzenie PPE w naszym zakładzie pracy, chcieliśmy dać naszym pracownikom możliwość gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę w ramach III filaru. Finansowanie pracownikom III filaru realizowane jest w naszej firmie już od roku 2005. PPE gwarantuje jednak bezpieczeństwo i rzetelność funkcjonowania dzięki nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie spośród 1492 pracowników zatrudnionych w Sitech aż 1479 z nich uprawnionych jest do uczestnictwa w tym programie – mówi Edyta Zarecka, dyrektor personalny w Sitech. - Chcemy także poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego, wzmocnić świadomość i potrzebę dodatkowego oszczędzania na emerytury" – dodaje.

Pracodawcy coraz częściej decydują się na utworzenie i finansowanie wpłat do PPE na rzecz pracowników, a to oznacza, że myślą o przyszłości swoich pracowników po przejściu na emeryturę. Należy zwrócić uwagę, iż oszczędzanie w ramach PPE jest najkorzystniejszą formą systematycznego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę. W żadnym indywidualnym produkcie finansowym dostępnym na rynku oszczędzający nie uzyska takich warunków, jak w ramach PPE.

- TFI PZU jest niekwestionowanym liderem na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych pod względem zarządzanych aktywów. W ciągu ostatnich 3 lat aktywa PPE w TFI PZU zwiększyły się ponad 2-krotnie i na koniec lutego wynosiły już 1,89 mld zł – mówi Tomasz Fronczak, dyrektor ds. produktów emerytalno-inwestycyjnych w TFI PZU.

Podpisanie przez Sitech umowy z TFI PZU w ramach PPE umożliwia złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zarejestrowanie PPE dla pracowników producenta stelaży siedzisk samochodowych. Uruchomienie PPE nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu umów przez KNF.