Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w ZUS

Czy osoba pracująca i mieszkająca za granicą może dobrowolnie ubezpieczyć się w ZUS - pyta czytelniczka, a serwis MojaEmerytura.rp.pl odpowiada

Publikacja: 08.04.2013 04:03

Czytelniczka zapytała: syn mieszka i pracuje w Dubaju, trudno powiedzieć, jak długo tam pozostanie i kiedy wróci do kraju. W ZEA nie ma systemu emerytalnego. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów może płacić sobie składkę emerytalną do ZUS-u?

Syn czytelniczki może opłacać dobrowolne składki: emerytalną i rentową, tak jak wszyscy inni, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Pozwalają na to przepisy obowiązujące od początku tego roku.

 

Jedynym warunkiem jaki spełniać musi osoba zgłaszająca się do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego jest brak tytułu do ubezpieczenia obowiązkowego. Osoby, które go nie posiadają, a chcą należeć do polskiego systemu emerytalno-rentowego mogą zgłosić taką chęć w dowolnej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tam też należy złożyć wniosek na formularzu ZUS ZUA czyli "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej". Wyjątkowe jest to, że w swoim przypadku będą zarazem ubezpieczonym i płatnikiem własnych składek.

Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu są zobowiązane do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Jeżeli natomiast składający wniosek chce być również dobrowolnie ubezpieczonym zdrowotnie, musi dołączyć wniosek na formularzu ZUS ZZA. W każdej chwili również możemy się z ubezpieczeń wyrejestrować. Wystarczy w tej sprawie złożenie wniosku na formularzu ZUS ZWUA ("Wyrejestrowanie z ubezpieczeń").

Czytelniczka zapytała: syn mieszka i pracuje w Dubaju, trudno powiedzieć, jak długo tam pozostanie i kiedy wróci do kraju. W ZEA nie ma systemu emerytalnego. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów może płacić sobie składkę emerytalną do ZUS-u?

Syn czytelniczki może opłacać dobrowolne składki: emerytalną i rentową, tak jak wszyscy inni, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Pozwalają na to przepisy obowiązujące od początku tego roku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy