Pierwszy rzut oka na listę najpopularniejszych funduszy ostatnich tygodni, pokazuje, iż klienci chętnie inwestowali w te rozwiązania, które znalazły się wśród najzyskowniejszych inwestycji 2012 roku. A dominowały wśród nich fundusze, które wykorzystały świetną koniunkturę na rynku tureckim.

Indeks stambulskiej giełdy - XU100 zyskał aż 53 proc., a wyniki najzyskowniejszych funduszy minionego roku:  Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Investor Turcja oraz Quercus Turcja przekroczyły grubo 40 proc. Te trzy fundusze znalazły się w gronie 10 najpopularniejszych rozwiązań pierwszych dwóch miesięcy tego roku. Łącznie saldo wpłat i wypłat do funduszy akcji tureckich wyniosło w tym czasie 90 mln zł. Ich wyniki za pierwszy kwartał (w granicach 7 proc.) potwierdzają, iż był to dobry wybór.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także fundusze tzw. Nowej Europy, które w styczniu i lutym pozyskały prawie 84 mln zł. To w dużej mierze zasługa funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, który osiągnął szósty najlepszy wynik w 2012 roku. Dzięki zastrzykowi dodatkowych 60 mln zł, jego aktywa wzrosły do ponad 120 mln zł na koniec lutego. Fundusz ten również wykorzystuje potencjał rynku tureckiego, inwestując na nim część aktywów. Zarządzający lokują kapitał także w spółki polskie, rosyjskie, a nawet portugalskie, wg strategii polegającej na inwestowaniu w akcje spółek wyróżniających się na tle rynku pod względem potencjału przychodów i zysków. Od początku roku jednostka funduszu zyskała na wartości ponad 5 proc. Po blisko 10 mln zł pozyskały jeszcze  Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej oraz ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO).

Pozostałe fundusze z 10-tki najpopularniejszych to pojedyncze rozwiązania z różnych grup. SKOK Etyczny 2 FIO, w przypadku którego 22 mln zł nowego kapitału było małym zaskoczeniem, inwestuje głównie w spółki, których działalność nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne człowieka, czy też nie wywołuje negatywnych skutków społecznych. Po kilkanaście mln zł pozyskały jeszcze ING (L) Japonia, czyli fundusz inwestujący na jednym z najbardziej zyskownych w ostatnich tygodniach rynku - japońskim - od początku roku jego jednostka zyskała na wartości już ponad 17 proc. - oraz nowoutworzony  Skarbiec - SMARTFIZ FIZ. To nowinka na naszym rynku. Aktywa funduszu są lokowane w akcje spółek z branży technologicznej, czyli producentów urządzeń mobilnych oraz typu smart, producentów i dostawców komponentów do produkcji urządzeń komunikacji mobilnej, dostawców rozwiązań umożliwiających cloud computing.

W pierwszej 10-tce nie mogło zabraknąć również funduszu akcji rosyjskich -  Quercus Rosja. To właśnie Rosja, zdaniem części zarządzających ma być czarnym koniem tego roku.