Niezłe wyniki akcyjnych funduszy kapitałowych

Inwestor poszukujący rozwiązań akcyjnych dedykowanych polskiemu rynkowi akcji, oprócz rozwiązań oferowanych przez krajowe TFI znajdzie także fundusze akcji, dostępne tylko w formie funduszy kapitałowych. Czyli stworzone na potrzeby lub zarządzane przez ubezpieczycieli. Najlepszy z nich w ciągu minionych 12 miesięcy pobił średnią funduszy akcji polskich o +7 pkt proc.

Publikacja: 22.03.2013 00:06

Niezłe wyniki akcyjnych funduszy kapitałowych

Foto: Analizy Online

Obecnie na rynku działa 13 funduszy kapitałowych akcji polskich uniwersalnych zarządzanych przez ubezpieczycieli, z czego osiem w ciągu minionych 12 miesięcy pobiło średnią analogicznych funduszy oferowanych przez krajowe TFI - piszą w raporcie Analizy Online.

Najlepiej poradził sobie fundusz Nordea Akcji UFK, który zyskał 12,3 proc. Choć rozwiązanie w ofercie towarzystwa pojawiło się już w 2001 roku to dopiero w ostatnich dwóch latach generuje atrakcyjne stopy zwrotu. W portfelu dominują spółki z sektora finansowego oraz surowcowego. Istotne zaangażowanie, po blisko 10 proc. portfela, stanowiły także spółki z sektora energetycznego oraz użyteczności publicznej.

- Unikamy błędów, nie przyzwyczajając się do utartych schematów. Zawsze wychodzimy od benchmarku, poszukując przy tym okazji inwestycyjnych. Bazując na wycenie fundamentalnej wyszukujemy spółki niedowartościowane bądź mało popularne w danej chwili, często zapomniane przez analityków – zdradza sposób na sukces funduszu Analizom Online Piotr Zagała, dyrektor rynku akcji w Polsce, Nordea Investment Management oddział w Polsce.

 

 

Wyniki na podobnym poziomie wypracowały dwa fundusze z oferty Aviva TUnŻ – Aviva Akcji UFK oraz Aviva Dynamiczny UFK. Fundusze, przez ostatnie 12 miesięcy, zyskały odpowiednio 12 proc. oraz 11,8 proc., bijąc tym samym średnią w grupie funduszy inwestycyjnych odpowiednio o 6,7 pkt proc. oraz 6,4 pkt proc. Podobne wynik to efekt niemal identycznej strategii inwestycyjnej. Funduszami zarządza znany nam z Aviva Investors TFI zespół zarządzających. Polityka inwestycyjna obu rozwiązań zakłada, że aktywa funduszy są inwestowane w 100 proc. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zostały uruchomione wyłącznie na potrzeby Aviva TUnŻ. Choć oba rozwiązania wystartowały w tym samym momencie i oferowane są w tych samych produktach to dotychczas największe aktywa zgromadził Aviva Dynamiczny UFK, nieco ponad 2 mld zł. Aviva Akcji UFK na koniec minionego roku zarządzała aktywami 0,6 mld zł.

Wysoko w zestawieniu funduszy kapitałowych Analiz Online uplasował się także AXA Akcji UFK z wynikiem 7,78 proc. za ostatnie 12 miesięcy. Tak jak w przypadku Avivy, fundusz zarządzany jest przez zespół zarządzających z TFI, które należy do tej samej grupy kapitałowej. Fundusz przez ostatnie 3 lata bił średnią dla funduszy inwestycyjnych, ale czy uda mu się kontynuować dobrą passę? Ciężko stwierdzić, gdyż w lutym z TFI rozstał się Leszek Auda i Adam Drozdowski, zarządzający częścią akcyjną portfeli. Według danych na koniec stycznia 2013 portfel funduszu składał się w 77 proc. z instrumentów udziałowych, a 20 proc. aktywów zainwestowane było w jednostki funduszy o profilu akcyjnym.

Wyniki lepsze od średniej wypracowały jeszcze 4 fundusze kapitałowe. AXA Portfel Akcji UFK, Generali Agresywny UFK, Generali Portfel Polski Akcyjny UFK oraz Open Life Dynamiczny UFK.  Fundusze, w analogicznym okresie zyskały odpowiednio 6,81 proc., 6,22 proc., 5,80 proc. oraz 5,60 proc. podczas gdy średnia wyniosła 5,27 proc.

Jak podkreślają Analizy Online, w przypadku rozwiązań akcyjnych polskich uniwersalnych atrakcyjne stopy zwrotu można również znaleźć wśród funduszy stworzonych bądź zarządzanych przez ubezpieczycieli. Należy jednak pamiętać, że są one dostępne w ramach różnego rodzaju programów inwestycyjnych zatem ostateczny wynik inwestora może być niższy ze względu na opłaty pobierane w ramach wspomnianych programów.

Obecnie na rynku działa 13 funduszy kapitałowych akcji polskich uniwersalnych zarządzanych przez ubezpieczycieli, z czego osiem w ciągu minionych 12 miesięcy pobiło średnią analogicznych funduszy oferowanych przez krajowe TFI - piszą w raporcie Analizy Online.

Najlepiej poradził sobie fundusz Nordea Akcji UFK, który zyskał 12,3 proc. Choć rozwiązanie w ofercie towarzystwa pojawiło się już w 2001 roku to dopiero w ostatnich dwóch latach generuje atrakcyjne stopy zwrotu. W portfelu dominują spółki z sektora finansowego oraz surowcowego. Istotne zaangażowanie, po blisko 10 proc. portfela, stanowiły także spółki z sektora energetycznego oraz użyteczności publicznej.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają