Po raz pierwszy odliczamy wpłaty na IKZE. Zróbmy to

Uwzględniając w PIT ubiegłoroczne wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, można zyskać nawet prawie 1,3 tys. zł.

Publikacja: 21.03.2013 01:51

Po raz pierwszy odliczamy wpłaty na IKZE. Zróbmy to

Foto: Fotorzepa, Monika Zielska Monika Zielska

Kwota odliczenia podatkowego zależy od wysokości wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w ubiegłym roku. Na przykład przy wpłacie 1500 zł można liczyć na ulgę w wysokości 270 zł, przy wpłacie 3000 zł ulga wyniesie 540 zł, a przy wpłacie maksymalnej w ubiegłym roku, czyli 4030,80 zł, będzie to 1289,86 zł. Zatem najwięcej mogą zyskać osoby o najwyższych zarobkach, które w 2012 r. przekroczyły 32-proc. próg podatkowy.

Odliczeniu od dochodu w zeznaniu za 2012 r. podlegają wpłaty na IKZE zrobione w 2012 r.  Ich wysokość nie może przekroczyć 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne danego podatnika w 2011 r. Dodatkowo wszystkich obowiązuje maksymalna kwota odliczenia z tytułu wpłat na IKZE w 2012 r. Niezależnie od dochodów nie można  odliczyć więcej niż 4030,80 zł (minimalne odliczenie to 665,28 zł).

Wpłaty na IKZE mogą rozliczyć w PIT osoby płacące podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.); osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19-proc. stawką PIT; przedsiębiorcy rozliczający działalność ryczałtem ewidencjonowanym. Podstawą do odliczeń są dowody wpłat. Powinny one zawierać dane osoby opłacającej składkę, dane instytucji finansowej, wysokość kwoty oraz tytuł wpłaty.

Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone. Termin zasilenia IKZE, a tym samym uzyskania prawa do ulgi w 2013 r., minął 31 grudnia 2012 r. Wpłaty dokonywane w 2013 r. będzie można rozliczyć w zeznaniu podatkowym w 2014 r.

Odliczenia można dokonać, składając zeznanie roczne (np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L) wraz z dodatkowym PIT/O. We wcześniejszych formularzach PIT/O, w części B dotyczącej odliczeń od dochodu (przychodu) innych niż mieszkaniowe, w pozycji 23/24 należy wprowadzić kwotę wpłaty. W deklaracjach za rok 2012 rubryka ta nosi nazwę „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)"; rubryka B7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie rozliczające się według stawki liniowej nie składają załącznika PIT/O. W ich przypadku wpłaty na IKZE ujmowane są w formularzu PIT-36L (rubryka E/36).

Wartość przysługującej ulgi (po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpłaty z indywidualnym i ustawowym limitem) należy wykazać w zeznaniu rocznym (PIT) w rubryce dotyczącej odliczeń od dochodu.

Według ekspertów dobrym rozwiązaniem jest pobranie darmowego programu do rozliczenia podatku za 2012 r. Po wypełnieniu w nim rubryk (przewidziane jest też miejsce na wpłatę na IKZE) program rozlicza wszystko automatycznie.

Jeśli w 2012 r. podatnik dokonał transferu pieniędzy z IKE na IKZE i jego kwota przewyższyła limit obowiązujący w 2012 r., to nadwyżka podlega odliczeniu w latach następnych.

Katarzyna Ostrowska

Warto pamiętać

? Podstawę wymiaru składki emerytalnej można obliczyć poprzez zsumowanie wszystkich tych pozycji podanych w miesięcznych dokumentach RMUA otrzymanych od pracodawcy; limit obowiązujący nas w 2012 r. wyliczamy na podstawie RMUA z 2011 r.

? Nadwyżka środków wpłaconych ponad ustawowy limit jest zwracana klientowi przez instytucję finansową. Ale nie zawsze. W TFI za te pieniądze mogą być kupione jednostki uczestnictwa, które są rejestrowane na oddzielnym koncie pod warunkiem, że klient wyraził taką wolę.

Kwota odliczenia podatkowego zależy od wysokości wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w ubiegłym roku. Na przykład przy wpłacie 1500 zł można liczyć na ulgę w wysokości 270 zł, przy wpłacie 3000 zł ulga wyniesie 540 zł, a przy wpłacie maksymalnej w ubiegłym roku, czyli 4030,80 zł, będzie to 1289,86 zł. Zatem najwięcej mogą zyskać osoby o najwyższych zarobkach, które w 2012 r. przekroczyły 32-proc. próg podatkowy.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora