Aegon czy AXA: porównanie programów

Kilka dni temu Aegon TUnŻ zaoferował nowy produkt - Program Swobodnego Inwestowania. Największą nowością jest konstrukcja opłat różniąca się od większości tego typu rozwiązań oferowanych na rynku. Niedawno, nowy produkt ze składką jednorazową wprowadziła również Axa Życie TU

Publikacja: 19.03.2013 14:26

Aegon czy AXA: porównanie programów

Foto: Analizy Online

Który produkt jest atrakcyjniejszy dla klienta? Czy Aegon zapoczątkował "nową generację" programów z UFK? - przyjrzały się im Analizy Online.

Plan Inwestycyjny Multi Duo

to kolejne rozwiązanie

Axa Życie TU

wśród programów ze składką jednorazową. Jego konstrukcja jest podobna do pozostałych "Planów Inwestycyjnych" tego ubezpieczyciela. Minimalna wysokość wpłaty to 10 tys. zł. Dodatkowa opłata za zarządzanie dla większości UFK wynosi 1,75 proc. w pierwszych 10 latach trwania programu, w kolejnych 0,75 proc. Wyższe opłaty towarzyszą 3 funduszom zarządzanym przez Axa Życie TU. Od wysokości wpłaconej składki uzależnione są: wysokość opłaty wstępnej oraz opłat likwidacyjnych (wskaźnik wykupu).

Opłata wstępna pobierana jest od każdej wpłaconej składki podstawowej i wynosi 2 proc. dla wpłat do 100 tys. zł, 1 proc. dla składek w przedziale 100 tys.- 250 tys. zł, a powyżej tej kwoty 0 proc. Od trzeciego roku trwania polisy ubezpieczony można wycofać środki zgromadzone na koncie bez żadnych dodatkowych opłat. W pierwszym roku wskaźnik wykupu (wartość środków po wycofaniu do wartości polisy przed podjęciem decyzji o rezygnacji z polisy) wynosi od 92 do 94 proc. W drugim roku jest to 95-97 proc. Jak we wszystkich programach Axa Życie TU, również tutaj oszczędzający ma dostęp do mocno rozbudowanej platformy UFK, opartej na 67 funduszach (w tym wielu zagranicznych, jak i własnych). Jednocześnie dokonywanie transferu bądź alokacji składki przez Internet nie jest obarczone dodatkowymi opłatami.

Program Swobodnego Inwestowania Aegon TUnŻ

, który zadebiutował 11 marca, jest kontynuacją nowej linii produktowej tego ubezpieczyciela. Inwestor (podobnie jak w programach Multi PIN 2.1 i Multi Pin 2.2)  może wybrać Otwartą Platformę Inwestycyjną - OPI - (z kilkudziesięcioma UFK) lub Zamkniętą Platformę Inwestycyjną - ZPI - (zarządzaną przez AEGON Asset Management).

W programie zwraca uwaga innowacyjnego podejścia do opłat "likwidacyjnych" i "za zarządzanie". Rolę opłat likwidacyjnych pełnią: opłata za wystawienie polisy i opłata za likwidację polisy, które wynoszą odpowiedni 260 i 280 zł (niezależnie od wysokości wpłaconej składki) i pobierane są jedynie w razie wygaśnięcia lub rezygnacji z umowy ubezpieczenia w pierwszych 3 latach "polisowych". Z kolei opłata za zarządzanie została zastąpiona opłatą obsługową (różna dla OPI i ZPI). Jest ona naliczana w cyklu miesięcznym, ale zostaje pobrana wyłącznie wtedy kiedy w miesiącu za który jest naliczana został wypracowany zysk. Dodatkowo nie może być wyższa niż 50 proc. wypracowanego w tym czasie zysku. Obecne, "promocyjne" opłaty to 0,1 proc. miesięcznie dla OPI i 0,13 proc. dla ZPI. Inną, równie istotną opłatą jest opłata dystrybucyjna pobierana od składki podstawowej (jak również od składek dodatkowych w 1 roku polisowym). Dla składek w wysokości 20 000-99 999 zł jest to 5 proc., do 499 999 zł 3 proc., do 999 999 zł 2 proc., a od jednego miliona - 1 proc. Minimalna składka dodatkowa to 2000 zł. Opłata dystrybucyjna od składki dodatkowej po 1. roku polisowym to zawsze 1 proc.

Z innych opłat pobieranych przez towarzystwo należy wymienić opłatę za ryzyko pobieraną gdy wartość rachunku jest niższa od wartości wpłaconych składek (w Axa Życie TU jest opłata za ryzyko ubezpieczeniowe). Otwarta Platforma Inwestycyjna to 63 UFK: zarówno wycenianych w PLN, jak i obcych walutach. Stawka opłaty za przewalutowanie 1 zł wynosi 0,0015 zł. ZPI jest zarządzana przez AEGON Asset Management w ramach dwóch UFK Portfelowych: Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) oraz Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN).

Porównanie programów pod względem kosztów, tradycyjnie wymaga pewnych założeń. Tym razem, ze względu na sposób naliczania opłaty obsługowej w Programie Swobodnego Inwestowania, Analizy Online postanowiły założyć w kalkulacji konkretną stopę zwrotu funduszu. Będzie to zysk stały w wysokości 5 proc. w skali roku naliczany wg kapitalizacji miesięcznej i powiększający wartość rachunku na koniec każdego miesiąca tuż przed pobraniem opłaty obsługowej (bądź za zarządzanie w programie Multi Duo). Ze względu na różne progi opłat dystrybucyjnych i wstępnych kalkulacji Analizy dokonały dla 5 wariantów składek: 20 tys., 150 tys., 300 tys., 500 tys. i 1 mln zł. Dodatkowo opłaty zostały wykonane dla 3 scenariuszy: rezygnacji z polisy po 1. roku, 5 i 10 latach.

 

Porównując koszty programów wg przyjętych założeń należy zauważyć, że mimo różnych konstrukcji opłat w porównywanych programach to ich łączne wartości są zazwyczaj do siebie zbliżone. W okresie wynoszącym rok - program Axa Życie (z wyjątkiem wariantu ze składką 20 tys. zł) jest nieznacznie droższy od Programu Swobodnego Inwestowania (zarówno w przypadku wyboru Otwartej jak i Zamkniętej PI). Im wyższa składka i dłuższy okres inwestycji tym PSI - OPI zyskuje względem pozostałych rozwiązań, stając się często najtańszym produktem. PI Multi Duo zależnie od wysokości składki i czasu trwania programu wypada różnie. Na 15 dokonanych kalkulacji 3 razy okazuje się najtańszy, 7-krotnie plasuje się pomiędzy 2 rozwiązaniami Aegon TUnŻ, a 5-krotnie jest najdroższy. Należy pamiętać, że gdyby przyjąć do kalkulacji dodatkowo 15-letni scenariusz to tendencja byłaby zupełnie inna (ponieważ od tego 11 roku opłata za zarządzanie w programie Multi Duo byłaby niższa niż opłata obsługowa w platformach Aegon TUnŻ).

Niemniej ogromną zaletą Programu Swobodnego Inwestowania jest zasada pobierania opłaty obsługowej, a znając realia i zmienność rynku kapitałowego jak również zmienną określaną jako "zachowanie rachunków klientów programów z UFK w czasie" można przypuszczać, że poziom pobieranych opłat w PSI będzie zdecydowanie niższy od założonych przez nas w kalkulacji.

Który produkt jest atrakcyjniejszy dla klienta? Czy Aegon zapoczątkował "nową generację" programów z UFK? - przyjrzały się im Analizy Online.

Plan Inwestycyjny Multi Duo

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?