Napływy do funduszy i w lutym

Luty to piąty miesiąc z rzędu, w którym bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych był dodatni. Saldo wpłat i wypłat wyniosło 980 mln zł - podały Analizy Online

Publikacja: 14.03.2013 12:19

Napływy do funduszy i w lutym

Foto: Analizy Online

To o prawie połowę mniej niż w styczniu. Dodatni bilans sprzedaży to przede wszystkim zasługa środków napływających do funduszy detalicznych, czyli szeroko dostępnych. Klienci w minionym miesiącu wpłacili do nich o ok. 925 mln zł więcej niż z nich wypłacili. W przypadku funduszy niedetalicznych, czyli skierowanych do grupy wybranych inwestorów, lutowy bilans sprzedaży wyniósł 55 mln zł, najmniej od 13 miesięcy.

 

 

Już drugi miesiąc z rzędu największą popularnością w segmencie funduszy detalicznych cieszyły się rozwiązania gotówkowe i pieniężne. W lutym saldo wpłat i wypłat ukształtowało się na poziomie 0,6 mld zł, co oznacza, że od początku roku bilans sprzedaży tej grupy funduszy wyniósł już 1,55 mld zł. Największą przewagę wpłat nad wpłatami wykazały fundusze: PKO Skarbowy Plus (115 mln zł) oraz Arka BZ WBK Ochrony Kapitały (113 mln zł). Dodatnim saldem wpłat i wypłat może pochwalić się w sumie ponad trzy czwarte funduszy gotówkowych.

Drugim pod względem popularności segmentem były w lutym fundusze akcyjne, które pozyskały ponad 0,2 mld zł nowych środków, zwiększając wartość tegorocznego bilansu sprzedaży do blisko 0,5 mld zł. W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych, których lutowe saldo sprzedaży ukształtowało się na poziomie 55 mln zł, wśród najpopularniejszych funduszy znalazły się m.in. Quercus Agresywny (43 mln zł) oraz SKOK Akcji (21 mln zł). Sporą popularnością w minionym miesiącu cieszyły się fundusze akcji małych i średnich spółek, które w sumie pozyskały blisko 57 mln zł. Klienci detaliczni najchętniej wpłacali środki do funduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (20 mln zł). Wśród zagranicznych rozwiązań akcyjnych najwyższym bilansem sprzedaży netto może pochwalić się: Skarbiec Spółek Wzrostowych (29 mln zł) oraz SKOK Etyczny 2 (22 mln zł).

Pierwszą trójkę najpopularniejszych segmentów zamykają fundusze absolutnej stopy zwrotu, do których klienci wpłacili o ponad 70 mln zł więcej niż z nich wypłacili.

Po raz pierwszy od ponad 2 lat, dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze mieszane, które pozyskały ok. 60 mln zł nowego kapitału. Gros środków trafiło do Pioneer Stabilnego Inwestowania (ponad 50 mln zł), funduszu, który dopiero trafił do dystrybucji. Ponadto po ponad 10 mln zł pozyskało kolejnych 5 funduszy.

 

 

W lutym symboliczne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze dłużne. Klienci masowo wypłacali środki z funduszy inwestujących w dług skarbowy oraz o uniwersalnej strategii, jednocześnie wybierając fundusze długu korporacyjnego, które pozyskały w lutym ponad +0,6 mld zł oraz dłużne zagraniczne (ponad 350 mln zł). Saldo wpłat i wypłat przekraczające +100 mln zł odnotowały: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz Pioneer Obligacji Strategicznych.

Z ujemnym bilansem sprzedaży luty zakończyły fundusze ochrony kapitału (ponad -20 mln zł) oraz surowcowe (ponad -30 mln zł).

W sumie na 501 funduszy inwestycyjnych działających na krajowym rynku, dodatni bilans sprzedaży odnotowało w lutym blisko 230 rozwiązań.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?