Co trzeci polski inwestor wybiera fundusze

Po gotowe rozwiązania oferowane przez TFI, częściej sięgają kobiety. W jednej kwestii zarówno kobiety jak i mężczyźni są zgodni. Według nich największą wadą rynku kapitałowego jest podatek „Belki"

Publikacja: 08.03.2013 15:39

Co trzeci polski inwestor wybiera fundusze

Foto: Analizy Online

Polski inwestor, mając do dyspozycji szereg instrumentów finansowych swoje oszczędności pomnaża inwestując samodzielnie na własny rachunek (94,3 proc.). Spory odsetek inwestorów wykorzystuje w tym celu fundusze inwestycyjne (36,2 proc.). Po gotowe rozwiązania oferowane przez TFI, częściej sięgają kobiety. W jednej kwestii zarówno kobiety jak i mężczyźni są zgodni. Według nich największą wadą rynku kapitałowego jest podatek „Belki".

To wnioski z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już po raz 10-ty szukało odpowiedzi na pytanie: Kim jest i w co inwestuje przeciętny polski inwestor? Wg wyników najnowszej edycji, jest nim młody mężczyzna mieszkający w dużym mieście. Posiada wyższe wykształcenie, dobrą pracę i oszczędności które chce pomnażać, a inwestycje traktuje głównie jako dodatkowe źródło przychodu.

Jak się okazuje w Polsce największą grupę inwestorów stanowią osoby, które samodzielnie inwestują w instrumenty finansowe. Ponad 36 proc. inwestorów pomnaża swoje oszczędności inwestując w fundusze inwestycyjne, po które częściej niż mężczyźni sięgają kobiety. Chęć wyboru tej formy pomnażania oszczędności wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem wartości portfela inwestora.

 

 

Aż 75,2 proc. inwestorów wybierających fundusze inwestycyjne, lokuje swoje oszczędności w funduszach akcyjnych. W dalszej kolejności badani preferowali fundusze mieszane (45,6 proc.), dłużne (31 proc.) oraz gotówkowe i pieniężne (28,7 proc.). Zaskakujący jest tak niski odsetek inwestorów, którzy zadeklarowali wybór funduszy dłużnych, czyli najpopularniejszych rozwiązań w 2012 roku. W całym ubiegłym roku do detalicznych funduszy dłużnych napłynęło łącznie 7,6 mld zł nowego kapitału, podczas gdy fundusze akcyjne zakończyły rok z ujemnym bilansem sprzedaży na poziomie, -1,3 mld zł.

Wyboru inwestycji dokonujemy w oparciu o własne analizy, ale także korzystając z tych dostępnych na portalach finansowych, w gazetach czy telewizji. Dziennie na samo podejmowanie decyzji inwestorzy przeznaczają przynajmniej godzinę (50,9 proc.). Co piąty inwestor poświęca inwestycjom przynajmniej kilka godzin dziennie. Tylko 11,5 proc. uczestników badania przyznało, że poświęca temu zajęciu bardzo mało czasu.

Co drugi polski inwestor dysponuje portfelem o wartości do 30 tys. zł (56 proc.). W tym blisko 28 proc. badanych posiada portfele o wartości do 10 tys. zł. Tylko 2 proc. wszystkich badanych uczestników dysponuje portfelem o wartości przekraczającej 500 tys. zł.

Instrumentami dominującymi w portfelach inwestorów są akcje, depozyty oraz fundusze inwestycyjne. Znikomą część swoich oszczędności inwestowali w 2012 roku w ETF-y, certyfikaty inwestycyjne czy akcje spółek zagranicznych. Okres na jaki lokujemy środki zależy od klasy aktywów. Inwestując w fundusze, ponad 80 proc. badanych lokuje w nich oszczędności na co najmniej rok. Bezpośrednie inwestycje na giełdzie trwają nie dłużej niż przez rok, a na FOREX-ie gdzie przeważają transakcje krótkoterminowe, do tygodnia.

 

 

Trzy największe słabości rynku zdaniem badanych do podatek od zysków kapitałowych (42,7 proc.), zbyt duża podatność na wahania rynków zagranicznych (42,3 proc.) oraz wysokie koszty transakcyjne (32,4 proc.). Nie zabrakło także odpowiedzi wskazujących na niski poziom edukacji finansowej czy małą płynność rynku.

W tegoroczne edycji badania wzięło pod uwagę ankiety 6009 inwestorów z całej Polski, co dziesiąty z nich był członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Polski inwestor, mając do dyspozycji szereg instrumentów finansowych swoje oszczędności pomnaża inwestując samodzielnie na własny rachunek (94,3 proc.). Spory odsetek inwestorów wykorzystuje w tym celu fundusze inwestycyjne (36,2 proc.). Po gotowe rozwiązania oferowane przez TFI, częściej sięgają kobiety. W jednej kwestii zarówno kobiety jak i mężczyźni są zgodni. Według nich największą wadą rynku kapitałowego jest podatek „Belki".

To wnioski z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już po raz 10-ty szukało odpowiedzi na pytanie: Kim jest i w co inwestuje przeciętny polski inwestor? Wg wyników najnowszej edycji, jest nim młody mężczyzna mieszkający w dużym mieście. Posiada wyższe wykształcenie, dobrą pracę i oszczędności które chce pomnażać, a inwestycje traktuje głównie jako dodatkowe źródło przychodu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał