Dziedziczenie środków zgromadzonych w instytucjach finansowych

Informację, czy zmarła osoba była członkiem OFE, można sprawdzić w ZUS, który prowadzi centralny rejestr.

Publikacja: 07.03.2013 00:12

Oszczędności na emeryturę lub dla bliskich

Oszczędności na emeryturę lub dla bliskich

Foto: Rzeczpospolita

Najprościej jest wtedy, gdy w umowie z OFE zostanie wskazana osoba uposażona. Wówczas wystarczy, że przedstawi ona odpis aktu zgonu, dowód tożsamości i wniosek o wypłatę pieniędzy. Dodatkowe dokumenty są wymagane tylko od niepełnoletniego.

Jeśli w umowie nie ma wzmianki o uposażonych, obowiązują procedury spadkowe. Jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała wspólnota majątkowa, zgodnie z ustawą połowa środków przypada współmałżonkowi (bierze się pod uwagę oszczędności z okresu wspólnoty majątkowej). Pieniądze są przelewane na rachunek współmałżonka w funduszu emerytalnym. Pozostała część  oszczędności jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym lub spadkobiercom.

Towarzystwo emerytalne odprowadza do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od sum wypłacanych osobom uprawnionym.

Środki na rachunek małżonka w OFE są przekazywane w terminach wypłat transferowych (przypadają cztery razy w roku, w ostatni roboczy dzień lutego, maja, sierpnia i listopada). Natomiast wypłaty gotówkowe realizowane są w ciągu trzech miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.

Członek funduszu może w dowolnym momencie wskazać, zmienić bądź odwołać dyspozycję wskazania osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym. Można to zrobić za pośrednictwem stron WWW funduszy albo osobiście.

Od maja 2011 r. dziedziczeniu podlegają także pieniądze  znajdujące się na nowym subkoncie w ZUS. W razie śmierci członka OFE ZUS zobowiązany jest do wypłaty tych środków w taki sam sposób, w jaki zrobiło to OFE, czyli tym samym osobom i w takich samych proporcjach.

Ważne, by informację o śmierci bliskiej osoby zgłosić pisemnie, przedstawiając w OFE akt zgonu.

Tylko w ubiegłym roku do spadkobierców i uposażonych trafiło ponad 300 mln zł – wynika z naszej ankiety przeprowadzonej wśród OFE. W całym okresie funkcjonowania funduszy kwota wypłat wynosi prawie 1,5 mld zł. Były to  oszczędności 166 tys. zmarłych klientów.

– Skala wypłat pokazuje, że na rachunkach w OFE są gromadzone aktywa, które w razie śmierci uczestnika funduszu trafiają do najbliższych – mówi Paweł Pytel, prezes Aviva PTE. – Wypłaty gotówkowe pełnią funkcję podobną do polisy na życie, dają wsparcie finansowe po odejściu bliskiej osoby. Wypłaty transferowe powiększają kapitał emerytalny współmałżonka.

Najprościej jest wtedy, gdy w umowie z OFE zostanie wskazana osoba uposażona. Wówczas wystarczy, że przedstawi ona odpis aktu zgonu, dowód tożsamości i wniosek o wypłatę pieniędzy. Dodatkowe dokumenty są wymagane tylko od niepełnoletniego.

Jeśli w umowie nie ma wzmianki o uposażonych, obowiązują procedury spadkowe. Jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała wspólnota majątkowa, zgodnie z ustawą połowa środków przypada współmałżonkowi (bierze się pod uwagę oszczędności z okresu wspólnoty majątkowej). Pieniądze są przelewane na rachunek współmałżonka w funduszu emerytalnym. Pozostała część  oszczędności jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym lub spadkobiercom.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora