Od kwietnia Grzegorz Łętocha, jako nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za obszary związane z ryzykiem inwestycyjnym zarządzanych przez ING PTE funduszy emerytalnych oraz za kwestie związane z ich wyceną i sprawozdawczością. Głównym zadaniem nowego dyrektora w początkowym etapie będzie wdrażanie nowych narzędzi kontroli ryzyk.

- Moim celem jako dyrektora ds. Ryzyka Inwestycyjnego i Finansów będzie praca na rzecz utrzymania pozycji lidera ING PTE na rynku. Praca dla ING PTE jest dla mnie wyzwaniem, które może przynieść mi wiele satysfakcji zawodowej. Branża finansowa jest nie tylko moją pracą, ale i moją pasją – mówi Grzegorz Łętocha.

Grzegorz Łętocha był związany z BPH TFI od września 2007 roku, gdzie kierował departamentem zarządzania projektami, a od października 2009 r. zajmował stanowisko dyrektora departamentu zarządzania aktywami. W latach 2004 - 2007 r. pracował w PZU TFI, gdzie odpowiadał za ofertę produktową i proces uruchamiania funduszy inwestycyjnych. Nowy dyrektor posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz licencjonowanego doradcy inwestycyjnego.