Spada liczba uczestników PPE w Wielkiej Brytanii

W 2012 r. członkostwo w pracowniczych programach emerytalnych spadło do 46 proc., osiągając najniższy poziom od 1997 r., w którym po raz pierwszy Office National Statistics (ONS) zaczął zbierać takie dane

Publikacja: 05.03.2013 03:27

Spada liczba uczestników PPE w Wielkiej Brytanii

Foto: ROL

Spadek odsetka pracowników uczestniczących w PPE jest spowodowany głównie spadkiem członkostwa w programach emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB): w 1997 r. uczestniczyło w nich 46 proc. pracowników, teraz jedynie 28 proc.

Jednak pomimo tego ogromnego spadku w 2012 r. programy DB nadal stanowią największą kategorię emerytur w miejscu pracy – aż 60 proc. pracowników uczestniczy w PPE o zdefiniowanym świadczeniu.

Uczestnictwo w klasycznych planach o zdefiniowanej składce (DC) także spadło w analizowanym okresie z 9 proc. w 1997 r., do 7 proc. obecnie.

Natomiast znacząco wzrósł udział trzeciej kategorii emerytur pracowniczych, wprowadzonych właśnie w 1997 r., tzw. stakeholder pensions (także DC) – wyniósł on 10 proc. w 2012 r., w porównaniu z 1 proc. w 1997 r.

Dane ONS wskazują także na różnicę między publicznym i prywatnym sektorem w zakresie oferowania planów o zdefiniowanej składce i zdefiniowanego świadczenia. W ubiegłym roku 91 proc. programów w sektorze publicznym należało do DB, a tylko 26 proc. programów należało do DB w sektorze prywatnym.

Jeszcze większe różnice między tymi dwoma sektorami widoczne są w poziomie uczestnictwa pracowników. Podczas gdy 83 proc. osób pracujących w sektorze publicznym jest uczestnikami programu emerytalnego w miejscu pracy, tylko 32 proc. ich odpowiedników w sektorze prywatnym należy do PPE.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: IPE.com

Spadek odsetka pracowników uczestniczących w PPE jest spowodowany głównie spadkiem członkostwa w programach emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB): w 1997 r. uczestniczyło w nich 46 proc. pracowników, teraz jedynie 28 proc.

Jednak pomimo tego ogromnego spadku w 2012 r. programy DB nadal stanowią największą kategorię emerytur w miejscu pracy – aż 60 proc. pracowników uczestniczy w PPE o zdefiniowanym świadczeniu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora