Ponad 20-proc. wzrost aktywów UFK

Na koniec 2012 r. aktywa netto zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych osiągnęły rekordową wartość 43,2 mld zł. To o 20,6 proc. (7,4 mld zł) więcej w porównaniu z końcem 2011 r. Za wzrost wartości zarządzanych środków po połowie odpowiadały wpłaty klientów oraz wynik wypracowany przez zarządzających funduszami

Publikacja: 04.03.2013 12:17

Ponad 20-proc. wzrost aktywów UFK

Foto: Analizy Online

Zyskom z funduszy UFK sprzyjała w minionym roku lepsza koniunktura na rynku akcji i rynku długu. Sytuacja na rynkach przełożyła się na wyniki UFK, zdecydowana większość funduszy osiągnęła dodatnie stopy zwrotu w 2012 r.

 

 

W minionym roku niemal wszystkie grupy UFK zanotowały przyrost wartości aktywów netto. W największym stopniu, o 68 proc. (co odpowiada kwocie 2,5 mld zł) wzrosły aktywa trzeciej pod względem wielkości grupy, czyli funduszy dłużnych. Tak dynamiczny przyrost aktywów to efekt rozpoczętej w I połowie 2011 roku hossy na rynku polskich obligacji skarbowych. Dzięki niej fundusze dłużne mogły pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które z kolei działały jak magnes na klientów. W całym roku wpłacili do nich ponad 1,9 mld zł nowego kapitału.

Z 10 najpopularniejszych rozwiązań UFK w minionym roku, aż 4 należą właśnie do grupy funduszy dłużnych. Najpopularniejszy w tym segmencie był OpenLife Obligacji Korporacyjnych, który pozyskał ponad 360 mln zł. Ponad 100 mln zł nowych środków wpłacono również do AXA Obligacji UFK, Warta Plan Dłużny Aktywny UFK oraz Nordea - UniKorona Obligacje UFK. Na koniec roku fundusze dłużne zarządzały aktywami wartymi 6 mld zł, a ich udział w rynku zwiększył się z 10 do 14 proc.

Drugą grupą pod względem dynamiki przyrostu zarządzanych środków w 2012 roku były fundusze ochrony kapitału. W ciągu 12 miesięcy ich aktywa zyskały na wartości 23 proc. i na koniec roku warte były 9,1 mld zł. To głównie efekt dynamicznego pozyskiwania środków przez Open Life TuŻ do swoich funduszy z tej kategorii, do których klienci wpłacili netto aż 1,8 mld zł. To głównie rozwiązania opakowane w produkt strukturyzowany.

Dobra koniunktura na giełdach w drugiej połowie 2012 r., sprzyjała funduszom akcyjnym. Aktywa w nich zgromadzone zyskały na wartości w ciągu roku ponad 1,6 mld zł, czyli 19 proc., kończąc rok na poziomie 10 mld zł. Do wzrostu wartości aktywów przyczyniły się głównie wyniki zarządzania (ok. 1 mld zł) oraz dodatni bilans sprzedaży, który wyniósł 0,5 mld zł. Klienci preferowali fundusze akcji uniwersalnych, w przypadku których przewaga wpłat nad wypłatami przekroczyła 0,3 mld zł.

 

 

Największym segmentem rynku pozostają fundusze mieszane. Ich aktywa wzrosły o 12 proc. w 2012 r., do 14 mld zł. To w głównej mierze zasługa dobrych wyników zarządzania. Bilans sprzedaży rozwiązań mieszanych oferowanych przez ubezpieczycieli wyniósł niecałe 0,2 mld zł.

Jedyną grupą, która zanotowała spadek aktywów netto w 2012 r. są fundusze surowcowe, posiadające jednocześnie najmniejszy udział w rynku UFK.

Na 24 ubezpieczycieli działających na polskim rynku aż 19 zwiększyło wartość zarządzanych środków w 2012 roku. Wśród trzech towarzystw, które posiadały co najmniej 10-proc. udział w rynku przed rokiem, aktywa wzrosły w ING TUnŻ i Aviva TUnŻ (odpowiednio o 22 proc. i 10 proc.). Pierwsze towarzystwo zamknęło rok z dodatnim bilansem sprzedaży, wynoszącym 0,4 mld zł. W tym czasie Aviva TUnŻ zanotowała odpływ środków netto przekraczający -0,1 mld zł. Z pierwszej trójki jedynie AEGON TUnŻ zanotował spadek aktywów o 3,4 proc., spowodowany m.in. ujemnym saldem wpłat i wypłat (-0,2 mld zł). W efekcie udział w rynku towarzystwa spadł poniżej 10 proc. Na trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów awansowało PZU Życie.

 

 

Do pierwszej piątki największych ubezpieczycieli w minionym roku awansował Open Life TuŻ. To również towarzystwo, które odnotowało największą dynamikę wzrostu aktywów netto, których wartość wzrosła ponad pięciokrotnie. Liderów rynku gonią AXA Życie TU i Generali Życie TU. Wymienione towarzystwa odnotowały dynamikę wzrostu wartości aktywów rzędu 33 proc. i 29 proc. W przypadku AXA Życie TU to m.in., efekt bardzo udanej sprzedaży jednostek wspomnianego funduszu AXA Obligacji UFK.

Zyskom z funduszy UFK sprzyjała w minionym roku lepsza koniunktura na rynku akcji i rynku długu. Sytuacja na rynkach przełożyła się na wyniki UFK, zdecydowana większość funduszy osiągnęła dodatnie stopy zwrotu w 2012 r.

W minionym roku niemal wszystkie grupy UFK zanotowały przyrost wartości aktywów netto. W największym stopniu, o 68 proc. (co odpowiada kwocie 2,5 mld zł) wzrosły aktywa trzeciej pod względem wielkości grupy, czyli funduszy dłużnych. Tak dynamiczny przyrost aktywów to efekt rozpoczętej w I połowie 2011 roku hossy na rynku polskich obligacji skarbowych. Dzięki niej fundusze dłużne mogły pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które z kolei działały jak magnes na klientów. W całym roku wpłacili do nich ponad 1,9 mld zł nowego kapitału.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?