Przyrost aktywów funduszy zagranicznych

W 2012 roku aktywa funduszy oferowanych przez zagraniczne instytucje w Polsce wzrosły o 0,6 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie 17 proc.

Publikacja: 25.02.2013 06:24

Przyrost aktywów funduszy zagranicznych

Foto: Analizy Online

Ostatecznie wartość środków zgromadzonych przez monitorowane przez Analizy Online instytucje przekroczyła  4,2 mld zł na koniec 2012 roku. W ujęciu walutowym aktywa warte były ponad 1,3 mld dol. To o 29 proc. więcej niż na koniec 2011 roku. Niższa dynamika zmian aktywów wyrażonych w polskiej walucie to efekt jej umocnienia.

 

 

Duży wpływ na zwiększenie wartości środków zarządzanych przez zagraniczne instytucje miało saldo wpłat i umorzeń, które wyniosło w ubiegłym roku ponad 0,4 mld zł, głównie w ostatnich 3 miesiącach roku. Wzrost aktywów to także efekt pozytywnego wyniku zarządzania, który był związany głównie z koniunkturą na rynkach wschodzących oraz w Azji. Na plus zadziałała także koniunktura na rynku obligacji, indeks obligacji rynków wschodzących.

Miniony rok niewątpliwie należał do funduszy dłużnych, którym sprzyjała dobra koniunktura na rynku. Klienci chętnie nabywali jednostki tych funduszy. Po raz pierwszy w historii aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych przekroczyły wartość 2 mld zł, w dodatku wyprzedzając segment funduszy akcyjnych, największy do tej pory. W sumie, w ciągu ostatniego roku fundusze inwestujące na szeroko rozumianym rynku obligacji zanotowały wzrost aktywów o ponad 70 proc., czyli o blisko 0,9 mld zł. Na koniec roku ich udział w rynku sięgnął 49 proc. Przyrost środków odnotowały także fundusze ochrony kapitału (o 17 proc.), w których na koniec 2012 roku zgromadzone było nieco ponad 250 mln zł.

 

 

Pozostałe segmenty odnotowały spadek wartości zarządzanych środków. Aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych skurczyły się o 94 mln zł (-6,7 proc.), głównie w inwestujących w Ameryce Łacińskiej (-52 mln zł) oraz na rynkach rozwiniętych (-31 mln zł). Na koniec grudnia aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych warte były 1,3 mld zł, a ich udział w rynku spadł do 31 proc. Jeszcze większy spadek wartości zarządzanych środków dotknął segment funduszy sektorowych, o ponad -155 mln zł, do 465 mln zł. To wynik odpływu środków z kilku funduszy inwestujących na rynku surowców. Spadek aktywów odnotowały także najmniejsze segmenty rynku, czyli fundusze mieszane (o -22 mln zł do 142 mln zł) oraz pieniężne (o 13 mln zł do 8 mln zł).

Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucje tytułów uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ostatecznie wartość środków zgromadzonych przez monitorowane przez Analizy Online instytucje przekroczyła  4,2 mld zł na koniec 2012 roku. W ujęciu walutowym aktywa warte były ponad 1,3 mld dol. To o 29 proc. więcej niż na koniec 2011 roku. Niższa dynamika zmian aktywów wyrażonych w polskiej walucie to efekt jej umocnienia.

Duży wpływ na zwiększenie wartości środków zarządzanych przez zagraniczne instytucje miało saldo wpłat i umorzeń, które wyniosło w ubiegłym roku ponad 0,4 mld zł, głównie w ostatnich 3 miesiącach roku. Wzrost aktywów to także efekt pozytywnego wyniku zarządzania, który był związany głównie z koniunkturą na rynkach wschodzących oraz w Azji. Na plus zadziałała także koniunktura na rynku obligacji, indeks obligacji rynków wschodzących.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami