Należy podnieść konkurencyjność i efektywność OFE

Potrzeba nowych zasad oceny efektywności funduszy emerytalnych

Publikacja: 18.02.2013 01:49

Limity obowiązujące Fundusze emerytalne

Limity obowiązujące Fundusze emerytalne

Foto: Rzeczpospolita

Komisja Nadzoru Finansowego w niedawnym raporcie na temat funduszy emerytalnych kolejny raz rekomendowała zmiany w zasadach ich działania. Główne zalecenie to wprowadzenie bezpiecznego subfunduszu, którego zadaniem będzie ochrona zgromadzonego już kapitału przyszłego emeryta przed ewentualną dekoniunkturą na rynkach finansowych, w ostatnim okresie oszczędzania.

Inne elementy, które powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji między funduszami i poprawy efektywności sektora to zwiększenie adekwatności kapitałowej powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) przez powiązanie wysokości ich funduszy z wielkością ponoszonego ryzyka oraz wprowadzenie nowych zasad oceny efektywności funduszy i wynagradzania PTE za wyniki inwestycyjne. (Większość tych wątków już opisywaliśmy w naszym cyklu „Co dalej z OFE" w związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu II filara).

Jeśli chodzi o zmiany regulujące działalność inwestycyjną OFE, to przedstawiciele branży od lat postulują zmianę benchmarku, czyli poziomu odniesienia dla oceny efektywności ich inwestycji. Obecnie rezultaty poszczególnych OFE porównywane są do średniego wyniku całej branży. Zdaniem zarządzających lepszy byłby benchmark zewnętrzny, składający się z indeksu akcji i obligacji.

– Wprowadzenie benchmarku zewnętrznego dla inwestycji OFE będzie stanowiło istotną zmianę dla całego polskiego rynku kapitałowego. Prawidłowo skonstruowany powinien umożliwiać dokonywanie przez fundusze inwestycji w skali odpowiadającej wielkości aktywów, tak by nie zakłócić prawidłowego funkcjonowania tego rynku. Dlatego też kryteriami wejścia do benchmarku spółek w części akcyjnej powinny być odpowiednio wysoka kapitalizacja oraz free-float – mówi Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE.

Środowisko OFE przedstawiało już dość szczegółowe propozycje rozwiązań. Obejmowały one nie tylko konstrukcję benchmarku i metody jego wprowadzenia, ale również dwie bardzo ważne kwestie: powiązanie benchmarku z opłatami pobieranymi przez OFE oraz odpowiednie dostosowanie mechanizmu minimalnej stopy zwrotu. – Bez zmian w tych dwóch obszarach wprowadzenie zewnętrznego benchmarku będzie rozwiązaniem połowicznym – podkreśla Żółtek.

Nadzór finansowy już jakiś czas temu pracował nad rozwiązaniami, które uwzględniałyby inflację w konstrukcji benchmarku. – Taki benchmark istotnie zmieniłby politykę  inwestycyjną OFE. Liczba instrumentów powiązanych ze stopą inflacji jest za mała dla potrzeb rynku – podkreśla jeden z zarządzających.

Wśród innych potrzebnych zmian dotyczących inwestycji OFE postulują m.in. wprowadzenie możliwości zabezpieczenia ekspozycji walutowej przy inwestycjach zagranicznych oraz zniesienie części obecnych, szczegółowych limitów dotyczących akcji i pozostawienie np. jedynie limitu 5 proc. wartości aktywów netto funduszu ulokowanych w jednej spółce i poziomu zaangażowania maksymalnie do 20 proc. kapitału akcyjnego firmy.

– Celem zmian w zakresie polityki inwestycyjnej OFE powinno być zwiększenie ich wpływu na rodzimą gospodarkę, a przez to większe uniezależnienie od kapitału zagranicznego – uważa Rafał Mikusiński, prezes MetLife Amplico PTE.  Jak dodaje, większe możliwości inwestycyjne powinny przekładać się na wyższe stopy zwrotu i lepszą dywersyfikację portfela, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych aktywów.

– Co ważne, umożliwienie OFE bezpośredniego inwestowania w akcje lub dług spółek niepublicznych wpłynie pozytywnie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a zatem przełoży się na wzmocnienie polskiej gospodarki – uważa Rafał Mikusiński.

Komisja Nadzoru Finansowego w niedawnym raporcie na temat funduszy emerytalnych kolejny raz rekomendowała zmiany w zasadach ich działania. Główne zalecenie to wprowadzenie bezpiecznego subfunduszu, którego zadaniem będzie ochrona zgromadzonego już kapitału przyszłego emeryta przed ewentualną dekoniunkturą na rynkach finansowych, w ostatnim okresie oszczędzania.

Inne elementy, które powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji między funduszami i poprawy efektywności sektora to zwiększenie adekwatności kapitałowej powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) przez powiązanie wysokości ich funduszy z wielkością ponoszonego ryzyka oraz wprowadzenie nowych zasad oceny efektywności funduszy i wynagradzania PTE za wyniki inwestycyjne. (Większość tych wątków już opisywaliśmy w naszym cyklu „Co dalej z OFE" w związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu II filara).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami