Wzrosły aktywa funduszy w styczniu

Pierwszy miesiąc tego roku zakończył się wzrostem wartości środków zgromadzonych w funduszach krajowych TFI o 1,9 mld zł, do poziomu 147,8 mld zł - podały Analizy Online

Publikacja: 12.02.2013 12:19

Wzrosły aktywa funduszy w styczniu

Foto: Analizy Online

Choć to najwyższa wartość zarządzanych aktywów w historii, to biorąc pod uwagę tylko fundusze detaliczne, wciąż im daleko do rekordu z drugiej połowy 2007 roku. Wówczas fundusze detaliczne zarządzały aktywami wartymi 139 mld zł, obecnie ich wartość przekracza 88 mld zł (80 proc. rynku).

Styczeń to już ósmy z rzędu miesiąc, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI. Tym razem dynamika zmian wyniosła 1,3 proc. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie wyniosła natomiast 35,3 mld euro.

 

 

Zarządzający zdołali dzięki pracy powiększyć wartość zarządzanych środków o niecałe 0,3 mld zł. Dopisali natomiast klienci, którzy czwarty miesiąc z rzędu więcej aktywów wnieśli do funduszy, niż z nich wypłacili. Wg szacunków Analiz Online, styczniowy bilans sprzedaży dla całego rynku zamknął się kwotą ok. 1,6 mld zł.

Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych i pieniężnych, i to właśnie ten segment rynku odnotował największą dynamikę zmian aktywów. W ciągu zaledwie miesiąca wartość zarządzanych środków zwiększyła się o ponad 1 mld zł, czyli 7,9 proc. ,do 14,9 mld zł. Dzięki temu, ich udział w rynku znów wzrósł powyżej progu 10 proc.

Wysoką dynamikę zmian wartości aktywów odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu (o 3,8 proc.). W styczniu PZU TFI zebrało do nowego funduszu ponad 100 mln zł, ponadto 2 kolejne fundusze pozyskały podczas emisji certyfikatów po kilkadziesiąt mln zł. W sumie wartość zarządzanych aktywów wzrosła o blisko 0,2 mln zł, do 4,6 mld zł.

Ponad 1-proc. dynamikę zmian aktywów odnotowały jeszcze dwa największe segmenty rynku, czyli fundusze dłużne i fundusze akcyjne. Aktywa funduszy akcyjnych w ciągu miesiąca zwiększyły swą wartość o 0,4 mld zł, zbliżając się do poziomu 25 mld zł, co odpowiada niecałym 17 proc. rynku. W najlepszym dla tego segmentu rynku okresie (październik 2007), ich aktywa warte były 2 razy więcej, a ich udział w rynku przekraczał 35 proc. Za styczniowy przyrost aktywów funduszy akcyjnych odpowiadały głównie fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach. To efekt zarówno wyników wypracowanych przez zarządzających (warszawska giełda była jedną z najsłabszych w styczniu), jak i napływu środków od klientów.

W styczniu zainteresowaniem klientów, kolejny miesiąc z rzędu, cieszyły się także fundusze dłużne. Gdyby nie dokonane wpłaty, zanotowałyby spadek wartości zarządzanych środków. Na koniec stycznia fundusze te zarządzały aktywami wartymi 41,7 mld zł.

W styczniu wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały jeszcze fundusze aktywów niepublicznych i ochrony kapitału (po 0,1 proc.) oraz zaklasyfikowane do grupy "nieokreślone". W 4 segmentach mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości zarządzanych środków, w tym z największym w grupie funduszy surowcowych (-8,3 proc.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami