W ubiegłym roku nie otrzymałem informacji z ZUS na temat tego ile odłożyłem na koncie. Czy w tym roku dostanę taką informację? I kiedy? Czy będzie ona zwierać jakieś inne informacje?

 

Zgodnie z przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę „Informacji o stanie konta" w lipcu 2013 roku. Informacja będzie zawierać – wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. - kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne zgromadzonych na I filarze, kwotę zwaloryzowanych składek zgromadzonych na tzw. subkoncie w ZUS oraz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Dla osób, które przekroczyły 35. rok życia przesyłka z ZUS zawierać będzie także  informację o wysokości hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: