Wysokie zyski dobrowolnych funduszy

Nawet 49 proc. zarobiły dobrowolne fundusze emerytalne w ubiegłym roku – wynika z naszych wyliczeń

Publikacja: 04.01.2013 11:56

Wysokie zyski dobrowolnych funduszy

Foto: Bloomberg

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od 2012 roku mogą oferować dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę, takie jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

Dotychczas powstało osiem DFE, w tym roku ma jeszcze wystartować jeden – Generali.

Policzyliśmy wyniki z inwestowania nowych funduszy. Trzeba jednak pamiętać, że starowały one w różnym momentach ubiegłego roku, a zatem i różnice w osiągniętych wynikach są znaczące. Najdłużej, od stycznia działa fundusz PZU, najkrócej, bo od końca października fundusz Pekao.

 

Większa swoboda

Wśród pięciu dobrowolnych funduszy, które działają najdłużej, najlepszym wynikiem za ubiegły rok może pochwalić się PZU. Fundusz ten zarobił 49 proc.

- Wynik naszego DFE w 2012 uważamy za wyjątkowo dobry. Osiągnięta rentowność 49 proc. jest znacznie wyższa niż OFE 15,7 proc. Źródeł tak dużej różnicy możemy wymienić kilka - mówi Marek Sojka,wiceprezes PTE PZU. Jak dodaje, po pierwsze inwestycje DFE są mniej regulowane przez ustawę niż inwestycje OFE, co daje większą swobodę doboru inwestycji. Po drugie w systemie DFE nie obowiązują dopłaty do minimalnej wymaganej stopy zwrotu tak jak w OFE co umożliwia swobodne kształtowanie portfela inwestycyjnego zamiast trzymania się benchmarku.

- Po trzecie fundusz DFE jest znacznie mniejszy co umożliwia dobieranie inwestycji do portfela ze znacznie szerszego wachlarza dostępnych inwestycji. Dobrowolny fundusz emerytalny, którym zarządzamy osiągnął tak znakomity wynik właśnie dzięki odważnym decyzjom inwestycyjnym zarówno w portfelu akcji jak i obligacji, w portfelu akcji osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki na kilku małych spółkach, a w portfelu obligacji na najdłuższy obligacjach - dodaje Marek Sojka.

Fundusz wykorzystywał nieefektywności rynku akcji we wszystkich segmentach rynku, zarówno wśród spółek małych, których przykładem mogą być akcje spółki Ergis-Eurofilms, spółek o średniej kapitalizacji takich jak Amrest oraz spółek największych np. PGNIG. Aktywa DFE PZU były lokowane przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Kolejny za nim MetLife Amplico – 40,4 proc. Niedużo mniej Nordea, bo 35,7 proc. Fundusz PKO może pochwalić się wynikiem rzędu 14,4 proc., a Allianz – prawie 10 proc.

- Kluczem do bardzo dobrych wyników inwestycyjnych była elastyczna polityka inwestycyjna, a więc szybkie reagowanie na zmiany sytuacji na głównych rynkach inwestycyjnych – akcji i obligacji. W przypadku obligacji istotne było spore zaangażowanie w długoterminowe obligacje oraz odpowiedni balans pomiędzy stałą a zmienna stopą procentową. Na rynku akcji najlepsze zyski przyniosły te branże, gdzie nie odczuwano istotnej presji ze strony regulatora a przede wszystkim spółki o poprawiających się wynikach finansowych i zdrowych fundamentach (pozycja na rynku, silne przepływy pieniężne) – ocenia Rafał Mikusiński, prezes Amplico PTE zarządzającego MetLife Amplico DFE.

 

Wyniki DFE w całym okresie działania w 2012 r.

Źródło: wyliczenia własne

 

W samym czwartym kwartale minionego roku, gdy sytuacja zwłaszcza na rynku akcji, była bardzo dobra, najlepiej wypadł fundusz PZU, który zarobił dla klientów 17,4 proc. Prawie 15 proc. zysku miał także fundusz MetLife Amplico.

 

DFE lepsze od OFE

Dla porównania średni wynik z inwestowania przez otwarte fundusze emerytalne w 2012 r. wyniósł 16,2 proc. Zarządzanie OFE to podstawowa działalność towarzystw emerytalnych. Otwarte fundusze różni od dobrowolnych strategia inwestycyjna.

- Mam nadzieję, że wyniki roku 2012 przekonają klientów do systematycznego oszczędzania na kontach IKZE. Spodziewam się wzrostu zainteresowania tym produktem. Oprócz wyników inwestycyjnych argumentem przemawiającym za spodziewanym zwiększeniem zainteresowania IKZE będzie atrakcyjna ulga podatkowa w sytuacji ograniczenia innych ulg, oraz możliwość rozłożenia wpłaty w dogodnej dla oszczędzającego częstotliwości – przekonuje Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU.

Poza tym, jak podkreślają eksperci, przy niewielkich aktywach, jakimi zarządzają nowe fundusze, znacznie łatwiej jest szybko redukować straty w przypadku spadków kursów giełdowych. Podobnie szybko można w razie potrzeby zwiększyć udział akcji, jeśli sytuacja się poprawi. Można to zrobić w zasadzie z dnia na dzień, gdy w OFE trzeba przewidywać sytuację wiele miesięcy naprzód.

Oprócz towarzystw emerytalnych IKZE mogą oferować także: banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz domy maklerskie. TFI czy ubezpieczyciele, inaczej niż PTE, w ramach IKE czy IKZE mogą oferować klientom fundusze o bardzo różnej strategii inwestycyjnej i profilu ryzyka, a także gotowe warianty inwestowania. Towarzystwa emerytalne takiej możliwości nie mają. Jednak fundusze, które oferują, różnią się nie tylko opłatami, ale także polityką inwestycyjną, zwłaszcza udziałem akcji w portfelu. Większość funduszy oferowanych przez PTE w ramach III filara ma ustalony indywidualny benchmark, czyli punkt odniesienia dla inwestycji.

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od 2012 roku mogą oferować dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę, takie jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

Dotychczas powstało osiem DFE, w tym roku ma jeszcze wystartować jeden – Generali.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?