Polskie fundusze dwukrotnie droższe od zagranicznych

Choć w bieżącym roku kalendarzowym nasz rynek funduszy inwestycyjnych skończył 20 lat, to jednak pod kilkoma względami wciąż mocno odbiegamy od zachodnich standardów - piszą Analizy Online

Publikacja: 31.12.2012 01:17

Polskie fundusze dwukrotnie droższe od zagranicznych

Foto: Analizy Online

Jednym z takich elementów jest wysoki, szczególnie na tle zachodnich funduszy, poziom opłat za zarządzanie. Średnie wynagrodzenie z tytułu zarządzania pobierane przez polskie TFI jest bowiem dwukrotnie wyższe niż w przypadku chociażby tych dostępnych w Polsce rozwiązań instytucji zagranicznych.

Opłata za zarządzanie jest jednym z kluczowych parametrów, który inwestorzy powinni brać pod uwagę przy wyborze funduszu. W naszej rzeczywistości poziom opłat i kosztów schodzi jednak na dalszy plan, a podstawowym parametrem wyboru jest zazwyczaj kilku lub  kilkunastomiesięczna stopa zwrotu. Warto jednak pamiętać, że opłaty za zarządzanie wyliczane są od wartości aktywów netto, co sprawia, że są uwzględnione w codziennej wycenie funduszu. Poziom opłat z tytułu zarządzania zależy naturalnie od kategorii rozwiązań. Te najbardziej ryzykowne np. fundusze akcyjne, charakteryzuje najwyższy poziom opłat. To właśnie w tym segmencie produktów rozbieżność pomiędzy opłatami w krajowych, a zagranicznych TFI jest największa gdyż wynosi prawie 2 pkt proc. W praktyce oznacza to, że w horyzoncie np. 10 lat wpływ opłaty za zarządzanie w funduszu instytucji zagranicznej na osiągnięty wynik jest aż o 22 pkt proc korzystniejszy niż w krajowym TFI. W przypadku funduszy mieszanych różnica w przeciętnej opłacie za zarządzanie pomiędzy funduszami zagranicznych i krajowych TFI wynosi 1,5  pkt proc. Dla funduszy dłużnych i pieniężnych jest to natomiast odpowiednio poziom 0,9 oraz 0,5 pkt proc.

 

 

Oprócz opłat za zarządzanie wpływ na uzyskany wynik odgrywają także opłaty dystrybucyjne, czyli te pobierane przy nabyciu jednostek funduszu. Te w przypadku instytucji zagranicznych są dużo wyższe niż w przypadku krajowych TFI. Różnice wynikają jednak z odmiennej filozofii sprzedaży. W przypadku zagranicznych TFI ostateczny poziom opłaty dystrybucyjnej zależy bowiem od negocjacji z dystrybutorem. W przypadku krajowego TFI ostateczna opłata wynika z tabeli opłat i ma raczej sztywny charakter. Należy dodać, że opłaty dystrybucyjne mają charakter jednorazowy, co sprawia, że ich wpływ na uzyskany wynik w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym jest mniejszy niż w przypadku opłat za zarządzenie. Mimo to, dla wielu inwestorów są one jednak bardziej znaczące, gdyż ich efekt jest widoczny natychmiast.

Choć opłaty związane z inwestycją nie powinny być jedynym sposobem oceny funduszu, to jednak szukając długoterminowych rozwiązań inwestycyjnych warto je bardzo dobrze przeanalizować. Wybór tańszego rozwiązania daje nam bowiem z góry określoną policzalną korzyć, którą odczujemy na przestrzeni kolejnych lat.

Jednym z takich elementów jest wysoki, szczególnie na tle zachodnich funduszy, poziom opłat za zarządzanie. Średnie wynagrodzenie z tytułu zarządzania pobierane przez polskie TFI jest bowiem dwukrotnie wyższe niż w przypadku chociażby tych dostępnych w Polsce rozwiązań instytucji zagranicznych.

Opłata za zarządzanie jest jednym z kluczowych parametrów, który inwestorzy powinni brać pod uwagę przy wyborze funduszu. W naszej rzeczywistości poziom opłat i kosztów schodzi jednak na dalszy plan, a podstawowym parametrem wyboru jest zazwyczaj kilku lub  kilkunastomiesięczna stopa zwrotu. Warto jednak pamiętać, że opłaty za zarządzanie wyliczane są od wartości aktywów netto, co sprawia, że są uwzględnione w codziennej wycenie funduszu. Poziom opłat z tytułu zarządzania zależy naturalnie od kategorii rozwiązań. Te najbardziej ryzykowne np. fundusze akcyjne, charakteryzuje najwyższy poziom opłat. To właśnie w tym segmencie produktów rozbieżność pomiędzy opłatami w krajowych, a zagranicznych TFI jest największa gdyż wynosi prawie 2 pkt proc. W praktyce oznacza to, że w horyzoncie np. 10 lat wpływ opłaty za zarządzanie w funduszu instytucji zagranicznej na osiągnięty wynik jest aż o 22 pkt proc korzystniejszy niż w krajowym TFI. W przypadku funduszy mieszanych różnica w przeciętnej opłacie za zarządzanie pomiędzy funduszami zagranicznych i krajowych TFI wynosi 1,5  pkt proc. Dla funduszy dłużnych i pieniężnych jest to natomiast odpowiednio poziom 0,9 oraz 0,5 pkt proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy