Fundusze detaliczne wreszcie na plusie

Październik jest siódmym miesiącem z rzędu, w którym wartość dokonanych wpłat do funduszy inwestycyjnych przewyższyła sumę wypłat

Publikacja: 16.11.2012 13:49

Fundusze detaliczne wreszcie na plusie

Foto: Analizy Online

Jak wynika z danych Analiz Online, łączne saldo operacji dla ponad 600 funduszy wyniosło 2,9 mld zł. To zasługa wniesienia środków do kilku funduszy dedykowanych wybranym inwestorom, które pozyskały 2,7 mld zł (najwięcej od początku tego roku). Pozytywna wiadomość jest taka, że również fundusze detaliczne wykazały przewagę nabyć nad umorzeniami, po raz pierwszy od sześciu miesięcy. Saldo wpłat i wypłat wyniosło w ich przypadku 0,2 mld zł.

 

 

Od wielu miesięcy największą popularnością cieszą się fundusze dłużne. Podobnie było w październiku. Bilans sprzedaży dla tego segmentu wyniósł 0,9 mld zł. Ponad 60 proc. tej kwoty to środki wpłacone do 3 funduszy polskich papierów dłużnych, w tym najwyższe saldo wpłat i wypłat osiągnął PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), 0,3 mld zł. W przypadku 2 funduszy: UniWIBID oraz KBC Gamma SFIO, zdecydowanie przeważały odkupienia. Są to fundusze, które w październiku dokonały kolejnych przeszacowań obligacji PBG. Łącznie klienci wypłacili z tych funduszy 0,5 mld zł.

Dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze surowcowe (7 mln zł), dzięki napływowi środków do 4 funduszy. Największą popularnością cieszył się Investor Gold Otwarty, który pozyskał 14,5 mln zł. Przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne oferowane klientom detalicznym, dzięki wpłatom do Agio Wierzytelności NSFIZ, który pozyskał 2,6 mln zł netto.

Jak podają Analizy Online, w październiku największe odpływy mogliśmy obserwować w segmencie funduszy mieszanych, które ujemny bilans sprzedaży notują od wielu miesięcy. W październiku klienci wypłacili z nich netto 315 mln zł. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu, odpowiednio 155 mln zł oraz 127 mln zł. Znajdziemy tu jednak pojedyncze rozwiązania, które wyróżniały się dodatnim bilansem sprzedaży, jak PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, fundusz wykorzystywany w różnych programach emerytalnych.

 

 

W październiku klienci wypłacali środki także z funduszy akcji (173 mln zł). W przeciwieństwie do września, klienci więcej środków wypłacali z funduszy inwestujących na polskim rynku akcji (-104 mln zł). W październiku  ujemną sprzedaż odnotowały także fundusze gotówkowe i pieniężne, ochrony kapitału oraz absolutnej stopy zwrotu, odpowiednio na poziomie 128 mln zł, 44 mln zł oraz 26 mln zł.

Od początku 2012 roku, klienci wpłacili do funduszy inwestycyjnych netto 12,70 mld zł, za co odpowiedzialne są tylko fundusze dedykowane. Bilans sprzedaży funduszy detalicznych był ujemny i wyniósł -21 mln zł.

 

Jak wynika z danych Analiz Online, łączne saldo operacji dla ponad 600 funduszy wyniosło 2,9 mld zł. To zasługa wniesienia środków do kilku funduszy dedykowanych wybranym inwestorom, które pozyskały 2,7 mld zł (najwięcej od początku tego roku). Pozytywna wiadomość jest taka, że również fundusze detaliczne wykazały przewagę nabyć nad umorzeniami, po raz pierwszy od sześciu miesięcy. Saldo wpłat i wypłat wyniosło w ich przypadku 0,2 mld zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?