Jako pierwsi informowaliśmy w maju, że po 10-latach na kolejną trzecią kadencję nie będzie kandydować  Ewa Lewicka-Banaszak. 23 października informowaliśmy, że nowym szefem Izby zostanie Wojciech Nagel. Potwierdziły się nasze informacje.

Nagel zastąpił Ewę Lewicką-Banaszak, która na czele Izby stała od 12 listopada 2002 r. Nagel został wybrany na dwuletnią kadencję w czasie Walnego Zgromadzenia Członków IGTE, które odbyło się 23 października.

Wojciech Nagel był m.in. dwukrotnie doradcą ministra pracy, a w latach 2008-2009 doradcą przewodniczącego KNF i członkiem zespołu ds. instrumentów finansowych OFE w ramach RRRF przy MF. Wcześniej był m.in. prezesem Navigator Finance Drugi NFI (1996-1999) i wiceprezesem międzyzakładowego towarzystwa emerytalnego utworzonego przez BHW (1999-2003). W latach 2010-2011 – wiceprezes Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest ekspertem BCC ds. ubezpieczeń społecznych i jego reprezentantem w Zespole ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej oraz RN ZUS.

IGTE skupia 10 z 14 działających towarzystw. W ostatnich miesiącach odeszły z niej dwa podmioty: największy na rynku ING oraz Aegon. Od dawna do Izby nie należy Pocztylion-Arka oraz Polsat.