Skromne życie Polaka na emeryturze

Polacy nie spodziewają się wysokich świadczeń emerytalnych po zakończeniu aktywności zawodowej, a jednocześnie dodatkowo nie zabezpieczają przyszłości. Jesteśmy raczej skłonni zrezygnować z pasji i planów, by zachować obecną stabilność finansową – wynika z raportu „Barometr Nordea"

Aktualizacja: 09.11.2012 16:23 Publikacja: 09.11.2012 14:08

Skromne życie Polaka na emeryturze

Foto: ROL

Prawie połowa (42 proc.) Polaków spodziewa się świadczeń emerytalnych na poziomie niższym niż połowa średniej krajowej (wynosząca obecnie ok. 3.600 zł brutto). Co czwarty pracujący Polak (24 proc.) szacuje, że wysokość emerytury będzie oscylować wokół wartości średniego wynagrodzenia w kraju (czyli ok. 3600 zł brutto). Tylko 9 proc. ankietowanych było przekonanych, że wyniesie ono więcej niż średnie wynagrodzenie - wynika z badania „Barometr Nordea". Nordea PTE zapytała Polaków o wyobrażenia i oczekiwania dotyczące życia na emeryturze.

Największymi realistkami w tym względzie okazały się kobiety - zdaniem połowy respondentek świadczenia będą niższe niż połowa średniej krajowej. Mężczyźni byli przekonani, że będą otrzymywać emeryturę wyższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w kraju (18 proc.), a nawet przekraczającą je (14 proc.). Niezależnie od tych oczekiwań, blisko co czwarty Polak chciałby pozostać aktywny zawodowo, by zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu.

 

 

O tym, że świadczenie emerytalne będzie zbliżone do średniej krajowej przekonanych jest 29 proc. kadry średniego szczebla oraz 38 proc. pracowników fizycznych.

Osoby, które nie oszczędzają środków z myślą o przyszłości, są zdecydowanie częściej przekonane o tym, że wysokość ich świadczenia w przyszłości będzie niska. W tej grupie ankietowanych 45 proc. jest zdania, że wysokość przyszłej emerytury będzie niższa od połowy średniego wynagrodzenia.

W większości (61 proc.) nie planujemy zmiany miejsca zamieszkania na emeryturze i wolimy zostać w znanym otoczeniu, wśród przyjaciół i rodziny. O emeryturze na wsi marzy 29 proc. dyrektorów i kierowników. Na wsi najchętniej zamieszkałoby 21 proc. osób ze średnich miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) oraz 22 proc. z dużych miast (do 500 tys. mieszkańców). Do osób zadowolonych z dotychczasowego miejsca zamieszkania zalicza się 88 proc. rolników.

 

 

W gronie tych, którzy nie planują zmiany miejsca pobytu znajduje się 75 proc. osób bezrobotnych. W przypadku tej grupy respondentów niechęć do zmian może wynikać z trudnej sytuacji finansowej. Prawie co trzecia osoba w wieku 18-29 lat nie wie, gdzie spędzi  emeryturę. Wśród osób posiadających pewne wyobrażenia na ten temat, 15 proc. chciałoby spędzić jesień życia za granicą.

Polacy na emeryturze chcą przede wszystkim wypoczywać. Większość kobiet (60 proc.) chce ten czas spędzać z rodziną.

 

 

Emerytalne plany Polaków nie przewidują także częstych podróży i wyjazdów. Te deklaracje najczęściej składały osoby zbliżające się do zakończenia aktywności zawodowej (33 proc.). Osoby zarabiające mniej niż średnia krajowa w ogóle nie planują podróżowania na emeryturze. Jeżeli już zdecydujemy się na wakacje i wczasy, to spędzimy je w Polsce (28 proc.). Tylko osoby zamożne planują podróże. Wczasy najczęściej spędzą w  Polsce (38 proc.) i/lub na terenie Europy (40 proc.).

 

 

Polacy sceptycznie wypowiadają się także o możliwości prowadzenia życia kulturalnego. Zdaniem co czwartego ankietowanego, wyjście do kina czy teatru będzie możliwe raz w roku lub rzadziej. Najbardziej zachowawcze w kwestii uczestnictwa w życiu kulturalnym okazały się panie. W opinii Polek, wyjście do kina czy teatru będzie możliwe raz w roku (32 proc.), podczas gdy Polacy są przekonani, że aktywność kulturalną będą mogli podejmować przynajmniej raz w tygodniu (12 proc.).

 

 

Mimo oczekiwania skromnych świadczeń, 61 proc. Polaków chce posiadać przynajmniej jeden samochód w gospodarstwie domowym. Większość (69 proc.) z nich stanowili mężczyźni. Samochód chcą mieć przede wszystkim przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści średniego szczebla. Te osoby nie przewidują raczej obniżenia standardów życia po przejściu na emeryturę.

 

 

Mimo, że odsetek oszczędzających z myślą o przyszłości utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (18 proc.), to nasze oczekiwania odnośnie życia na emeryturze są dość optymistyczne. Wyraża się to w przekonaniu, że przy realnej stopie zastąpienia na poziomie 20-30 proc. będziemy mogli pozwolić sobie na więcej niż tylko podstawowe utrzymanie. Potwierdza to, zdaniem Nordea PTE, konieczność podjęcia szerokich działań edukacyjnych, szczególnie w kontekście budowania świadomości emerytalnej i sposobów bezpiecznego gromadzenia kapitału z myślą o przyszłości.

 

Jak wynika z danych KNF, dotychczas z możliwości dodatkowego oszczędzania w ramach IKE skorzystało 3,4 proc. Polaków w wieku produkcyjnym. Wśród nich 3,7 proc. stanowiły kobiety, a 3,1 proc. – mężczyźni (za: KNF, Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2012).

„Barometr Nordea" to cykliczne badanie opinii społecznej, którego celem jest weryfikacja wiedzy i poznanie potrzeb informacyjnych Polaków w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego (II i III filaru). Pierwsza edycja „Barometru Nordea" została zrealizowana przez GfK Polonia na zlecenie Nordea PTE w ramach wielotematycznego badania omnibusowego metodą wywiadu bezpośredniego face-to-face wspomaganego komputerowo (CAPI). Badanie odbyło się w dniach 18-23 lipca 2012 roku i zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 713 osób w wieku 18-65 lat aktywnych zawodowo z całej Polski.

Prawie połowa (42 proc.) Polaków spodziewa się świadczeń emerytalnych na poziomie niższym niż połowa średniej krajowej (wynosząca obecnie ok. 3.600 zł brutto). Co czwarty pracujący Polak (24 proc.) szacuje, że wysokość emerytury będzie oscylować wokół wartości średniego wynagrodzenia w kraju (czyli ok. 3600 zł brutto). Tylko 9 proc. ankietowanych było przekonanych, że wyniesie ono więcej niż średnie wynagrodzenie - wynika z badania „Barometr Nordea". Nordea PTE zapytała Polaków o wyobrażenia i oczekiwania dotyczące życia na emeryturze.

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?