Promocja skierowana jest do potencjalnych oszczędzających w PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, którzy w trybie korespondencyjnym lub w ramach akcji telemarketingowej, podpiszą umowę o prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) lub PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE). Polega na obniżeniu opłat od składek pobieranych w trakcie całego okresu obowiązywania umowy do kwoty maksymalnie 150 zł. Poza tą opłatą PKO DFE nie pobiera innych dodatkowych opłat od dokonywanych przez oszczędzającego wpłat.

Dodatkowo, jako wsparcie internetowej kampanii sprzedażowej w zakresie produktów PKO DFE (tj. PKO IKZE i PKO IKE), prowadzona jest akcja telemarketingowa polegająca na zawieraniu umów o prowadzenie IKZE oraz IKE, z udziałem kuriera reprezentującego PKO DFE. W celu ułatwienia klientowi procedury zawarcia umowy, kurier doręcza wypełnione i podpisane wcześniej przez przedstawiciela PKO DFE dwa formularze umowy, sprowadza poprawność danych, a następnie, po podpisaniu formularzy umowy przez klienta, jeden pozostawia klientowi, a drugi przekazuje do PKO DFE.

- Specjalizujemy się, jako PTE, w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym. Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku w ramach PKO DFE, mogą oczekiwać, że ich pieniądze będą inwestowane przez zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z najlepszymi praktykami.  Na czas trwania kampanii wprowadziliśmy promocyjną stawkę opłaty od składki, która wynosi teraz maksymalnie 150 zł na przestrzeni całego okresu oszczędzania, bez względu na czas jego trwania, natomiast wynagrodzenie pobierane za zarządzanie funduszem w 2012 roku wynosi jedynie 0,01 proc. proc. średniej wartości aktywów netto funduszu w skali roku - mówi Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE.

Towarzystwa emerytalne mogą oferować konta emerytalne służące do dodatkowego oszczędzania właśnie w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych. To do nich wpływają składki, które klienci płacą jesli oszczędzają na IKE i IKZE. Według Bankowego, IKZE oparte na dobrowolnym funduszu emerytalnym ma wiele zalet. Produkt nie wymaga od klienta szerokiej wiedzy inwestycyjnej.

- Minimalna wymagana wysokość pierwszej i kolejnych wpłat do PKO IKZE to tylko 50 zł. Produkty oparte na PKO DFE są bardzo elastyczne. Oszczędzający mogą dokonywać wpłat w wygodnych dla nich terminach. Również wypłata środków po osiągnięciu uprawnień może następować jednorazowo lub w ratach, bez ponoszenia kosztów – przypomina Ewa Małyszko.