Limit wpłat na IKE może wzrosnąć o ponad 700 zł

11 295 zł – tyle maksymalnie może wynieść przyszłoroczny limit wpłat na indywidualne konto emerytalne. To o 717 zł więcej niż limit obowiązujący w tym roku

Publikacja: 08.10.2012 16:53

Zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), roczny limit wpłat nie może być wyższy niż trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W tym roku można odłożyć na koncie maksymalnie 10 578 zł

Jak wynika z założeń do budżetu na 2013 rok, ma przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 3765 zł, a jego trzykrotność to 11 295 zł - podał Open Finance. O ostatecznej wysokości limitu wpłat na IKE w przyszłym roku zdecyduje przed końcem bieżącego roku minister pracy i polityki społecznej w formie obwieszczenia, wiadomo jednak, że nie będzie on wyższy od przedstawionej powyżej kwoty (chyba, że zmienią się założenia do budżetu).

IKE działa od 2004 roku. Do końca 2007 roku liczba kont rosła. W 2008 r. systematycznie malało. Jednak od końca czerwca 2011 roku ta tendencja została zahamowana, a nawet notuje się nieznaczny wzrost liczby rachunków prowadzonych w ramach IKE.Był to efekt zmian w systemie emerytalnym: najpierw obniżenia składki przekazywanej do OFE, a następnie prac nad wydłużeniem wieku emerytalnego, kiedy pojawiły się prognozy wysokości przyszłych świadczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że na koniec czerwca było ponad 823 tys. IKE, z czego tylko w pierwszym półroczu wpłat dokonano na ponad 216 tys. kont. W sumie wartość oszczędności emerytalnych zgromadzonych na IKE to 3,11 mld zł.

 

 

Open Finance przypomina jak działa IKE:

IKE to dobrowolny program, który ma być zachętą do oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Ta zachęta to zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Uzyskuje się je za wytrwałość w oszczędzaniu, bo dopiero po skończeniu 60. roku życia. Przystąpić do programu można już w wieku 16 lat, zawierając umowę o prowadzenie IKE wyłącznie z jedną z pięciu instytucji: towarzystwem funduszy inwestycyjnych, towarzystwem ubezpieczeniowym, bankiem, biurem maklerskim lub powszechnym towarzystwem emerytalnym.

W odróżnieniu od wielu innych produktów oszczędnościowych (jak na przykład plany systematycznego oszczędzania w TFI czy polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) IKE cechuje duża elastyczność, bo nie trzeba dokonywać regularnych wpłat w określonych wysokościach. Ważne, aby dokonać wpłat w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych. Pieniądze nie są zamrażane na kilkadziesiąt lat, zawsze istnieje możliwość dokonania częściowego zwrotu, czyli wcześniejszej wypłaty części środków zgromadzonych na IKE. W razie pilnej potrzeby można sięgnąć do pieniędzy bez konieczności likwidacji konta czy utraty prawa do zwolnienia z podatku. Przy tej operacji płaci się podatek, ale tylko proporcjonalnie do wypłacanej części kapitału.

W założeniu mechanizm pozwalający na uniknięcie podatku od wypracowanych zysków w ramach IKE ma być dla obywateli zachętą ze strony państwa do oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru. Dla obecnych 20 czy 30-latków przejście na emeryturę, w której będą otrzymywać świadczenia wyłącznie z I i II filaru, czyli ZUS i OFE, będzie oznaczać gwałtowne obniżenie dochodów nawet o dwie trzecie. Jedyną szansą na osłabienie tego efektu jest oszczędzanie i inwestowanie we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), roczny limit wpłat nie może być wyższy niż trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W tym roku można odłożyć na koncie maksymalnie 10 578 zł

Jak wynika z założeń do budżetu na 2013 rok, ma przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 3765 zł, a jego trzykrotność to 11 295 zł - podał Open Finance. O ostatecznej wysokości limitu wpłat na IKE w przyszłym roku zdecyduje przed końcem bieżącego roku minister pracy i polityki społecznej w formie obwieszczenia, wiadomo jednak, że nie będzie on wyższy od przedstawionej powyżej kwoty (chyba, że zmienią się założenia do budżetu).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora