Nawet 8 proc. zysku w trzecim kwartale

Od 0,7 do ponad 8 proc. zarobiły dobrowolne fundusze emerytalne w trzecim kwartale tego roku

Publikacja: 05.10.2012 06:35

Nawet 8 proc. zysku w trzecim kwartale

Foto: ROL

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą oferować dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę, takie jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

Dotychczas zostało utworzonych osiem dobrowolnych funduszy. Policzyliśmy wyniki z inwestowania sześciu, które działały w trzecim kwartale (ING DFE wystartował 3 lipca). Przeciętna ich stopa zwrotu wyniosła 4,5 proc. w trzecim kwartale. To lepszy wynik niż otwartych funduszy emerytalnych, które średnio zarobiły 3,8 proc.

Różnice między poszczególnymi DFE są jednak dość spore. Najlepszy: MetLife Amplico zarobił 8,1 proc., a w wynik ostatniego: Allianz to 0,7 proc. Warto jednak podkreślić, że strategia nowych funduszy odbiega od tej w OFE. Poza tym polityka inwestycyjna i przyjęty benchmark (punkt odniesienia dla inwestycji) różni się w każdym z dobrowolnych funduszy. Stąd też mogą wynikać rozbieżności.

Eksperci podkreślają, że przy niewielkich aktywach, jakimi zarządzają nowe fundusze, znacznie łatwiej jest szybko redukować straty w przypadku spadków kursów giełdowych. Podobnie szybko można w razie potrzeby zwiększyć udział akcji, jeśli sytuacja się poprawi. Można to zrobić w zasadzie z dnia na dzień, gdy w OFE trzeba przewidywać sytuację wiele miesięcy naprzód.

- W przypadku naszego DFE już sprawdziła się strategia aktywnej alokacji przyjęta dla jego zarządzania, która pozwala na maksymalizację zysków w długim okresie przy zachowaniu możliwości elastycznego reagowania na bieżącą sytuację rynkową. Jest to najbardziej skuteczna strategia dla pomnażania oszczędności emerytalnych jaką mogło przyjąć PTE – mówi Rafał Mikusiński, prezes MetLife Amplico PTE.

DFE startowały w różnym czasie. Najdłużej działa PZU – od połowy stycznia, a Pocztylion-Plus pod koniec sierpnia. Od początku działalności najlepszym wynikiem może pochwalić się Nordea (27,6 proc.) i PZU (26,9 proc.). Ponad 20-proc. zysk ma także MetLife Amplico.

Oprócz towarzystw emerytalnych IKZE mogą oferować także: banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz domy maklerskie. TFI czy ubezpieczyciele, inaczej niż PTE, w ramach IKE czy IKZE mogą oferować klientom fundusze o bardzo różnej strategii inwestycyjnej i profilu ryzyka, a także gotowe warianty inwestowania. Towarzystwa emerytalne takiej możliwości nie mają. Jednak fundusze, które oferują, różnią się nie tylko opłatami, ale także polityką inwestycyjną, zwłaszcza udziałem akcji w portfelu. Większość funduszy oferowanych przez PTE w ramach III filara ma ustalony indywidualny benchmark, czyli punkt odniesienia dla inwestycji.

- Większość klientów nie ma czasu na to by codziennie śledzić zmiany zachodzące na rynkach kapitałowych i odpowiednio reagować poprzez zmianę portfela. Ci którzy to robią, niestety bardzo często działają pod wpływem emocji, co często prowadzi do podejmowania nieracjonalnych decyzji w zakresie inwestycji.  Najlepszym rozwiązaniem dla takich klientów jest prosty produkt oparty o DFE, realizujący konkretną strategię inwestycyjną, za którego efektywność odpowiada instytucja zarządzająca – mówi Tomasz Dudziński, zastępcę dyrektora Biura Sprzedaży w PKO BP Bankowy PTE.

Katarzyna Osińska, kierownik Produktów w ING Życie, dodaje, że DFE to rozwiązanie dla osób, które preferują w pełni zaufać ekspertom. - Warto jednak wybrać taką instytucję, która osiąga dobre długoterminowe wyniki. Należy także zwrócić uwagę na koszty za zarządzanie funduszem – mówi Osińska.

Zdaniem ekspertów  ostatnim kwartale roku zainteresowanie kontami służącymi do dodatkowego oszczędzania będzie największe.

- Wkraczamy obecnie w decydujący dla IKZE kwartał tego roku i ci, którzy chcą zapłacić mniejszy podatek dochodowy już przy rozliczeniu podatkowym za 2012 rok, a jednocześnie zadbać o swoją przyszłą emeryturę powinni już teraz podjąć decyzje o rozpoczęciu oszczędzania – zachęca Rafał Mikusiński.

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą oferować dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę, takie jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy indywidualne konto emerytalne (IKE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

Dotychczas zostało utworzonych osiem dobrowolnych funduszy. Policzyliśmy wyniki z inwestowania sześciu, które działały w trzecim kwartale (ING DFE wystartował 3 lipca). Przeciętna ich stopa zwrotu wyniosła 4,5 proc. w trzecim kwartale. To lepszy wynik niż otwartych funduszy emerytalnych, które średnio zarobiły 3,8 proc.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?