Grzegorz Chłopek zastąpi Józefa Pronia, który pozostanie w spółce, jako członek zarządu odpowiedzialny za finanse i ryzyko - podała spółka w komunikacie. Stanowisko wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. Inwestycji obejmie Ewa Radkowska-Świętoń, dotychczas pełniąca funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem.

Grzegorz Chłopek do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. Inwestycji i Ładu Korporacyjnego. Związany jest ze spółką od początku jej istnienia, czyli od 1998 r. Był starszym specjalistą ds. Inwestycji, wicedyrektorem, a od września 2003 r. dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. powołany został na członka zarządu, a 1 października 2006 r. na wiceprezesa ING PTE. Ewa Radkowska-Świętoń rozpoczęła z kolei pracę w ING PTE w 2008 r.

- W strategii stawiamy na zachowanie ciągłości działań oraz czerpanie z dotychczasowych doświadczeń i wieloletniej ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego. Naszym celem jest wzmacnianie niekwestionowanej pozycji lidera wśród funduszy emerytalnych w Polsce, który osiąga najlepsze wyniki od początku działalności, a co za tym idzie utrzymanie zaufania i satysfakcji klientów. Warto podkreślić, że duża grupa klientów świadomie wybiera nasze usługi, co pokazuje, że obrana przez nas strategia przynosi dobre rezultaty – powiedział Grzegorz Chłopek, prezes ING PTE.

ING PTE zarządza największym otwartym funduszem emerytalnym na rynku. Na koniec września jego aktywa przekroczyły 60 mld zł (60,2 mld zł). Liczba klientów przekracza z kolei ponad 3 mln.

Grzegorz Chłopek przed PTE, doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Banku Amerykańskim w Polsce. Ewa Radkowska-Świętoń z kolei wcześniej przez 9 lat pracowała w ING Investment Management Polska, a także w Aviva Investors Polska.